Európske štrukturálne a investičné fondy
Výzvy Envirofond
20 októbra 2023
Pre viac informácií o Výzvach MAS klikajte TU alebo priamo v kancelárií...
Čítať viac
Investície do infraštruktúr malých rozmerov, energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
24 mája 2023
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania...
Čítať viac
Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež
22 mája 2023
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej...
Čítať viac
Pozvánka - Kúpanie sa v Nových Zámkoch
10 mája 2023
Termín: 15.07.2023 (sobota) Odchod: o 07.00 h z autobusovej stanice SAD Program:  ...
Čítať viac
Pozvánka - Slovenský severný pól – Modralová (1169 m n.m.)
10 mája 2023
Termín:   30.07.2023 (nedeľa)  Odchod:    o 05.00 h z autobusovej stanice...
Čítať viac
Pozvánka - Zaujímavé kúty Strážovských vrchov
10 mája 2023
Termín:   18.06.2023 (nedeľa) Odchod:    o 07.30 h z autobusovej stanice...
Čítať viac
Diaľkový turistický pochod „Bánovská 50 – ka“ – 13. máj 2023
03 mája 2023
29. ročník – Diaľkový turistický pochod „Bánovská 50 – ka“ Organizátor: Klub...
Čítať viac
Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
29 marca 2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve...
Čítať viac
Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
22 marca 2023
Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023,...
Čítať viac
Mením na zeleň 2023
22 marca 2023
Nadácie ZSE vyhlasuje grantový program Mením na zeleň. V tomto ročníku...
Čítať viac
Dotácie na energie
15 marca 2023
Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie...
Čítať viac
Zelený vzdelávací fond
15 marca 2023
Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej...
Čítať viac
Ochrana ovzdušia - špecifikácia činností podpory na rok 2023
08 marca 2023
Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností podpory na rok 2023...
Čítať viac
Špecifikácia pre Program obnovy dediny 2023
22 februára 2023
Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť:...
Čítať viac
Fotovoltické panely pre školy
22 februára 2023
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis otvára prvý ročník grantového...
Čítať viac
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny
22 februára 2023
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán...
Čítať viac
Budovanie vodovodov, kanalizácií a vodozádržných opatrení
18 januára 2023
Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona...
Čítať viac
Zelené oázy 2023
07 decembra 2022
17. ročník grantového programu Zelené oázy 2023. Ako môžete získať podporu...
Čítať viac
Zrelí na dobu digitálnu 2022
07 decembra 2022
Nadačný fond Telekom vyhlasuje výzvu Zrelí na dobu digitálnu 2022. Cieľom...
Čítať viac
Projekty európskej spolupráce
07 decembra 2022
Cieľ 1: Nadnárodná tvorba a obeh: posilniť nadnárodnú tvorbu a obeh európskych...
Čítať viac
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
07 decembra 2022
PPA zverejnila výzvu č. 65/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o NFPz Programu...
Čítať viac
Podpora inovácií v podnikoch 2022
09 novembra 2022
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného...
Čítať viac
Podpora malých inovácii 2022
02 novembra 2022
Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného...
Čítať viac
Fotovoltické riešenia na strechy
02 novembra 2022
Nadácia ZSE vyhlásila výzvu Fotovoltické riešenia na strechy. Komu je určené...
Čítať viac
Výzvy fondu na podporu umenia
28 septembra 2022
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z....
Čítať viac
Učíme sa spolu online 2022/2023
28 septembra 2022
Nadácia ZSE vyhlásila grantový program Učíme sa spolu online 2022/2023. V dopĺňaní...
Čítať viac
Výnimočné školy 2022/2023
28 septembra 2022
Nadácia ZSE vyhlasuje grantový program Výnimočné školy. Od svojho vzniku...
Čítať viac
Staň sa reportérom prihraničia
22 septembra 2022
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ vyhlasuje elektronickú...
Čítať viac
Výzva Zatepľovanie
10 mája 2022
Environmentálny fond zverejnil výzvu Zatepľovanie. Vážení žiadatelia, Environmentálny...
Čítať viac
Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
26 apríla 2022
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre opatrenie 6-Rozvoj...
Čítať viac
Investície do rozvoja lesných oblastí
26 apríla 2022
PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja...
Čítať viac
Grantový program Športuj aj Ty!
22 marca 2022
Nadácia SPP vyhlásila grantový program Športuj aj Ty! Šport je súčasťou...
Čítať viac
ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty – verejné obstarávanie
17 marca 2022
Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie...
Čítať viac
Zachráňme prístup LEADER na Slovensku - Petícia
02 marca 2022
Národná sieť MAS SR vytvorila a spustila petíciu na záchranu prístupu LEADER...
Čítať viac
Dotácie a príspevky TSK
22 februára 2022
Grant Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov...
Čítať viac
Nájdime znovu spoločnú reč
22 februára 2022
Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov...
Čítať viac
Program podnikateľských partnerstiev
22 februára 2022
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu...
Čítať viac
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
22 februára 2022
PPA oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Programu...
Čítať viac
Klub darcov 2022
15 februára 2022
Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára pre obyvateľov miest a obcí okresu...
Čítať viac
Predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov
08 februára 2022
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých...
Čítať viac
Inšpirácia pohybom 2022
01 februára 2022
Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom...
Čítať viac
Zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2022/2023
01 februára 2022
PPA oznamuje, že zverejnila Výzvy pre žiadateľov na podanie Žiadosti o...
Čítať viac
Podpora sociálneho začleňovania pre osoby so zdravotným postihnutím
25 januára 2022
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je prijímateľom...
Čítať viac
Erasmus+ 2022
25 januára 2022
Výzva 2022: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované...
Čítať viac
Generácia 3.0 pre rok 2022
18 januára 2022
Hľadáme občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania...
Čítať viac
Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk
18 januára 2022
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Multifunkčné športové haly v SR
18 januára 2022
Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho...
Čítať viac
Pomocný vychovávateľ pre materské školy
04 januára 2022
Žiadosť o podporu v programe „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ vyplňte...
Čítať viac
Celoročná činnosť
04 januára 2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu o dotáciu...
Čítať viac
Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež
04 januára 2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje  výzvu o dotáciu...
Čítať viac
Informačné služby pre mládež
04 januára 2022
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu o dotáciu...
Čítať viac
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
27 decembra 2021
Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 10. novembra...
Čítať viac
Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít
23 decembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský...
Čítať viac
Moderné technológie 2
23 decembra 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský...
Čítať viac
Výzva Spolu múdrejší 3
23 decembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie...
Čítať viac
Medzinárodné vzdelávanie Erasmus+
07 decembra 2021
Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné...
Čítať viac
Zelené oázy 2021
07 decembra 2021
Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá spolu s dobrovoľníkmi...
Čítať viac
72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov
23 novembra 2021
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program...
Čítať viac
Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom
16 novembra 2021
Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je...
Čítať viac
Výzva č. 8/2022 Fondu na podporu umenia
09 novembra 2021
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z....
Čítať viac
Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
09 novembra 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre...
Čítať viac
Nápad pre 3 generácie
12 októbra 2021
POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do šiesteho kola grantového programu...
Čítať viac
Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
12 októbra 2021
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí...
Čítať viac
Grantový program Na každej škole záleží
12 októbra 2021
Nadácia 365 v spolupráci s Komenského inštitútom zlepšuje školstvo v regiónoch. Programom...
Čítať viac
Spolu úspešnejší 2021
28 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie...
Čítať viac
Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru
28 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne...
Čítať viac
Nadačný fond Deti v Bezpečí
28 septembra 2021
Z dvoch grantových programov vznikne jeden. Podporí projekty, ktoré reagujú...
Čítať viac
Celoslovenská anketa Strom roka 2021
21 septembra 2021
Nadácia Ekopolis vyhlásila 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka...
Čítať viac
Program Spolu Múdrejší 2
21 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie...
Čítať viac
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
21 septembra 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Pomocná ruka 2021
21 septembra 2021
Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka...
Čítať viac
Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
07 septembra 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Fond na podporu umenia
07 septembra 2021
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí...
Čítať viac
Podpora DPŠ a RŠ
07 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na podporu...
Čítať viac
Špecifikácia činností podpory na rok 2022
07 septembra 2021
Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie...
Čítať viac
Podpora pre profesionálne športové kluby
07 septembra 2021
Fond na podporu športu oznamuje, že lehota pre profesionálne športové kluby...
Čítať viac
Dotácie na podporné programové aktivity
07 septembra 2021
Environmentálny fond v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných...
Čítať viac
Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67
30 júna 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej...
Čítať viac
Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
14 júna 2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na...
Čítať viac
Výzva pre malé projekty v oblasti informačno-komunikačných technológií
14 júna 2021
Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu...
Čítať viac
Grantový program Búrame bariéry
14 júna 2021
Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA. Grantový...
Čítať viac
Grantovo-vzdelávací program Škola inkluzionistov.
07 júna 2021
V školskom roku 2021/22 bude projekt Škola inkluzionistov vyzerať trochu...
Čítať viac
Budovanie environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
24 mája 2021
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program...
Čítať viac
Vzdelávacie podujatie Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“
17 mája 2021
Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje...
Čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE
17 mája 2021
Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE...
Čítať viac
Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc
14 mája 2021
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný...
Čítať viac
Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
14 mája 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine
14 mája 2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie...
Čítať viac
Sociálny Inovátor
26 apríla 2021
Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov...
Čítať viac
Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov
12 apríla 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej...
Čítať viac
Vy rozhodujete, my pomáhame
07 apríla 2021
Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje 9. edíciu programu Vy rozhodujete,...
Čítať viac
Kultúra znevýhodnených skupín
07 apríla 2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvu o dotácie v...
Čítať viac
Program Opora
07 apríla 2021
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu...
Čítať viac
Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja
19 marca 2021
Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho...
Čítať viac
Hľadáme Dedinu roka 2021
05 marca 2021
Zapojte vašu obec do 11. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú...
Čítať viac
Pomoc pre základné umelecké školy
05 marca 2021
Od 1. marca 2021 zamestnávatelia, ktorými sú základné umelecké školy zaradené...
Čítať viac
Program obnovy dediny 2021
22 februára 2021
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde bolo...
Čítať viac
Dotácie na vedecko-technické služby
22 februára 2021
OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY...
Čítať viac
SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
11 februára 2021
Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu...
Čítať viac
Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia
04 februára 2021
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí...
Čítať viac