POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do šiesteho kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

POŠTOVÁ BANKA poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.

Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej výške 30 000 eur.

Prihláste svoj dobrý nápad do 02.11.2021 a získajte finančné prostriedky až do výšky 2 500 Eur na jeho realizáciu.

Pre viac informácií kliknite SEM.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do šiesteho kola grantového programu Nápad pre 3 generácie.

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

POŠTOVÁ BANKA poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné.

Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v celkovej maximálnej výške 30 000 eur.

Prihláste svoj dobrý nápad do 02.11.2021 a získajte finančné prostriedky až do výšky  2 500 Eur na jeho realizáciu.

Pre viac informácií kliknite SEM.