Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS
Harmonogram výziev na rok 2024
09 februára 2024
MAS Bebrava zverejnila na svojej webovej stránke Harmonogram výziev na rok 2024 verzia...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/7.2/8 - vyhlásená
11 decembra 2023
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/7.5/5 - vyhlásená
29 novembra 2023
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 7.5 – Podpora...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/4.1/1 - vyhlásená
29 novembra 2023
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 4.1 – Podpora...
Čítať viac
Výzvy PRV 2023
05 septembra 2023
MAS Bebrava vyhlásila 2 výzvy v rámci OP PRV SR 2014-2022 pre podopatrenia 7.2 a...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/7.4/8 - vyhlásená
26 júla 2023
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/7.2/7 - vyhlásená
26 júla 2023
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/6.3/1 - vyhlásená - Aktualizácia č.1
26 júla 2023
MAS Bebrava zverejňuje aktualizáciu č.1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva č. MAS_095/6.3/1 - vyhlásená
30 mája 2023
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
Čítať viac
Harmonogram výziev na rok 2023 - Aktualizácia č.1
24 mája 2023
MAS Bebrava zverejnila na svojej webovej stránke aktualizáciu č.1 Harmonogramu výziev...
Čítať viac
Harmonogram výziev na rok 2023
20 apríla 2023
MAS Bebrava zverejnila na svojej webovej stránke Harmonogram výziev na rok 2023 –...
Čítať viac
Výzva č. 07 MAS_095/OH/2023 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1
04 apríla 2023
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5....
Čítať viac
Výzva č. 08 MAS_095/OH/2023 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.3
04 apríla 2023
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5....
Čítať viac
Účasť na AGROKOMPLEXE 2023
24 marca 2023
Zúčastnením sa na tomto podujatí máte možnosť prezentovať seba, ale aj územie našej...
Čítať viac
Zrušenie výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
14 januára 2023
MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 – Aktualizácia č.1
12 januára 2023
MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – Aktualizácia č.2
05 januára 2023
MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.2 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – Aktualizácia č.1
10 novembra 2022
MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/6
17 mája 2022
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície...
Čítať viac
Vyhlásenie 12. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022
12 mája 2022
NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR  vyhlásila 12. ročník súťaže Najkrajšia fotografia...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2022 PRV – v. 4.1
07 mája 2022
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 4.1 na rok 2022. Pre...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2022 PRV – v. 4
25 januára 2022
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 4 na rok 2022. Pre...
Čítať viac
Zasadnutie Valného Zhromaždenia a Výkonného Výboru
07 decembra 2021
Na základe platných stanov a rokovacieho poriadku MAS Bebrava Vám oznamujeme zasadnutie...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3.2
13 augusta 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.2 na rok 2021. Pre...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 (B1) Aktualizácia č.1
04 augusta 2021
Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6 a pre jednoduchšie podávanie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/4
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/7
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/5
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva-IROP-CLLD-V904-511-001
16 júna 2021
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3.1
11 júna 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.1 na rok 2021. Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/5
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/3
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/3
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA
24 februára 2021
MAS Bebrava zverejňuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok  2021. Pre...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3
29 januára 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3 na rok 2021. harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v3_WEB Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.4
07 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.4
02 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.3
27 novembra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.3
27 novembra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002
12 novembra 2020
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci IROP B1 Investície do cyklistických...
Čítať viac
HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.3 IROP - MAS BEBRAVA
29 októbra 2020
Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.2
23 októbra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.2
23 októbra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001
22 októbra 2020
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP C1 Komunitné sociálne...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/2 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva č. 06 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5....
Čítať viac
Výzva č. 05 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4....
Čítať viac
Výzva č. 04 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2....
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 –...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 –...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 –...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 PRV - v. 2.1
15 júla 2020
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. Plánované...
Čítať viac
HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.2 IROP - MAS BEBRAVA
25 mája 2020
Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 PRV - v. 2
03 februára 2020
  MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 2 na rok 2020....
Čítať viac
Výzvy MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č. 4
16 januára 2020
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.4 Výzvy MAS/095/7.4/3 z došlo v bode 1.2....
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA
18 decembra 2019
MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.3
06 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácií č. 2 Výzvy MAS_095/7.4/3 pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.2
06 decembra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v bode 1.2....
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/1 Aktualizácia č.1
05 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácii výzvy pre podopatrenie 7.5. Zameranie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.2
03 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácií č. 2 Výzvy MAS_095/7.4/3 pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.1
05 novembra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.4/3 zo dňa 05.11.2019...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.1
18 októbra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v bode 1.2....
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/1
28 augusta 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 podľa harmonogramu výziev...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3
12 augusta 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 podľa harmonogramu výziev...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v.1.2
30 júla 2019
MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV – verzia 1.2 HarmonogramVyziev-1-2.jpg Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1
23 júla 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 podľa harmonogramu výziev...
Čítať viac
Výzva č. 03 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5....
Čítať viac
Výzva č. 02 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4....
Čítať viac
Výzva č. 01 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2....
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v.1.1
07 júna 2019
MAS Bebrava informuje o aktualizovaní harmonogramu výziev pre PRV 2019 verzia 1.1 Pre...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v. 1 
09 apríla 2019
MAS Bebrava informuje o zverejnení harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka...
Čítať viac