Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS
Účasť na AGROKOMPLEXE 2023
24 marca 2023
Zúčastnením sa na tomto podujatí máte možnosť prezentovať seba, ale aj územie našej...
Čítať viac
Zrušenie výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
14 januára 2023
MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 – Aktualizácia č.1
12 januára 2023
MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – Aktualizácia č.2
05 januára 2023
MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.2 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – Aktualizácia č.1
10 novembra 2022
MAS Bebrava informuje o aktualizácií č.1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/6
17 mája 2022
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície...
Čítať viac
Vyhlásenie 12. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022
12 mája 2022
NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA VIDIEKA SR  vyhlásila 12. ročník súťaže Najkrajšia fotografia...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2022 PRV – v. 4.1
07 mája 2022
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 4.1 na rok 2022. Pre...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2022 PRV – v. 4
25 januára 2022
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 4 na rok 2022. Pre...
Čítať viac
Zasadnutie Valného Zhromaždenia a Výkonného Výboru
07 decembra 2021
Na základe platných stanov a rokovacieho poriadku MAS Bebrava Vám oznamujeme zasadnutie...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3.2
13 augusta 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.2 na rok 2021. Pre...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 (B1) Aktualizácia č.1
04 augusta 2021
Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6 a pre jednoduchšie podávanie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/4
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/7
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/5
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva-IROP-CLLD-V904-511-001
16 júna 2021
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3.1
11 júna 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.1 na rok 2021. Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/5
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/3
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/3
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA
24 februára 2021
MAS Bebrava zverejňuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok  2021. Pre...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3
29 januára 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3 na rok 2021. harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v3_WEB Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.4
07 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.4
02 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.3
27 novembra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.3
27 novembra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002
12 novembra 2020
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci IROP B1 Investície do cyklistických...
Čítať viac
HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.3 IROP - MAS BEBRAVA
29 októbra 2020
Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.2
23 októbra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.2
23 októbra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001
22 októbra 2020
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP C1 Komunitné sociálne...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/2 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva č. 06 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5....
Čítať viac
Výzva č. 05 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4....
Čítať viac
Výzva č. 04 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2....
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 –...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 –...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 –...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 PRV - v. 2.1
15 júla 2020
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. Plánované...
Čítať viac
HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.2 IROP - MAS BEBRAVA
25 mája 2020
Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 PRV - v. 2
03 februára 2020
  MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 2 na rok 2020....
Čítať viac
Výzvy MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č. 4
16 januára 2020
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.4 Výzvy MAS/095/7.4/3 z došlo v bode 1.2....
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA
18 decembra 2019
MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.3
06 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácií č. 2 Výzvy MAS_095/7.4/3 pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.2
06 decembra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v bode 1.2....
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/1 Aktualizácia č.1
05 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácii výzvy pre podopatrenie 7.5. Zameranie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.2
03 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácií č. 2 Výzvy MAS_095/7.4/3 pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.1
05 novembra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.4/3 zo dňa 05.11.2019...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.1
18 októbra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v bode 1.2....
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/1
28 augusta 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 podľa harmonogramu výziev...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3
12 augusta 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 podľa harmonogramu výziev...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v.1.2
30 júla 2019
MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV – verzia 1.2 HarmonogramVyziev-1-2.jpg Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1
23 júla 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 podľa harmonogramu výziev...
Čítať viac
Výzva č. 03 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5....
Čítať viac
Výzva č. 02 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4....
Čítať viac
Výzva č. 01 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2....
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v.1.1
07 júna 2019
MAS Bebrava informuje o aktualizovaní harmonogramu výziev pre PRV 2019 verzia 1.1 Pre...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v. 1 
09 apríla 2019
MAS Bebrava informuje o zverejnení harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka...
Čítať viac