MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.1 na rok 2021.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle 0949 753 165.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

HARMONOGRAM VÝZIEV 2021 PRV - v. 3.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.1 na rok 2021.

Pre viac informácií v sekcií Dokumenty-Harmonogramy výziev alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.