MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr.
Predpokladaný dátum zrušenia výzvy je 28.02.2023, pričom indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu sa zmenou konceptu Stratégie CLLD presunie do aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-V904-512-002


Informácia o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-V904-512-002:


MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr.
Predpokladaný dátum zrušenia výzvy je 28.02.2023, pričom indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu sa zmenou konceptu Stratégie CLLD presunie do aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií. 

 
viac o výzve nájdete tu.