72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov
23 novembra 2021
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program...
Čítať viac
Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom
16 novembra 2021
Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac SEPTEMBER 2021 je...
Čítať viac
Výzva č. 8/2022 Fondu na podporu umenia
09 novembra 2021
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z....
Čítať viac
Zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
09 novembra 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre...
Čítať viac
Nápad pre 3 generácie
12 októbra 2021
POŠTOVÁ BANKA vás pozýva zapojiť sa do šiesteho kola grantového programu...
Čítať viac
Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
12 októbra 2021
Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí...
Čítať viac
Grantový program Na každej škole záleží
12 októbra 2021
Nadácia 365 v spolupráci s Komenského inštitútom zlepšuje školstvo v regiónoch. Programom...
Čítať viac
Spolu úspešnejší 2021
28 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie...
Čítať viac
Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru
28 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne...
Čítať viac
Nadačný fond Deti v Bezpečí
28 septembra 2021
Z dvoch grantových programov vznikne jeden. Podporí projekty, ktoré reagujú...
Čítať viac
Celoslovenská anketa Strom roka 2021
21 septembra 2021
Nadácia Ekopolis vyhlásila 19. ročník celoslovenskej ankety Strom roka...
Čítať viac
Program Spolu Múdrejší 2
21 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie...
Čítať viac
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
21 septembra 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Pomocná ruka 2021
21 septembra 2021
Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka...
Čítať viac
Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
07 septembra 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Fond na podporu umenia
07 septembra 2021
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí...
Čítať viac
Podpora DPŠ a RŠ
07 septembra 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na podporu...
Čítať viac
Špecifikácia činností podpory na rok 2022
07 septembra 2021
Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie...
Čítať viac
Podpora pre profesionálne športové kluby
07 septembra 2021
Fond na podporu športu oznamuje, že lehota pre profesionálne športové kluby...
Čítať viac
Dotácie na podporné programové aktivity
07 septembra 2021
Environmentálny fond v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3.2
13 augusta 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.2...
Čítať viac
Kultúra v meste August 2021
10 augusta 2021
Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou informuje o kultúrnom...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 (B1) Aktualizácia č.1
04 augusta 2021
Z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6 a pre jednoduchšie...
Čítať viac
Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67
30 júna 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej...
Čítať viac
Envirofond podporí zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)
29 júna 2021
Envirofond finančne podporí obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností...
Čítať viac
Čo čaká slovenský vidiek? Slovensko sa vracia o desať rokov späť
23 júna 2021
Čo čaká slovenský vidiek? Slovensko sa vracia o desať rokov späť. Chýba...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/4
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 – Podpora...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/7
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 – Podpora...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/5
21 júna 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora...
Čítať viac
Výzva-IROP-CLLD-V904-511-001
16 júna 2021
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho...
Čítať viac
Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji
14 júna 2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na...
Čítať viac
Výzva pre malé projekty v oblasti informačno-komunikačných technológií
14 júna 2021
Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu...
Čítať viac
Grantový program Búrame bariéry
14 júna 2021
Grantový program Nadácie ZSE a Asociácie pomoci postihnutým APPA. Grantový...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3.1
11 júna 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV verzie 3.1...
Čítať viac
Grantovo-vzdelávací program Škola inkluzionistov.
07 júna 2021
V školskom roku 2021/22 bude projekt Škola inkluzionistov vyzerať trochu...
Čítať viac
Budovanie environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
24 mája 2021
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program...
Čítať viac
Vzdelávacie podujatie Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“
17 mája 2021
Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje...
Čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE
17 mája 2021
Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE...
Čítať viac
Podpora projektov, ktorým je poskytovaná regionálna investičná pomoc
14 mája 2021
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný...
Čítať viac
Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
14 mája 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci...
Čítať viac
Sociálny Inovátor
26 apríla 2021
Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov...
Čítať viac
Konferencia o trvaloudržateľnom manažmente vodných zdrojov
14 apríla 2021
OZ K Prameňom Bebravy informuje V dňoch 18. až 20. mája 2021 sa mala v...
Čítať viac
Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov
12 apríla 2021
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/5
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 – Podpora...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/3
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 – Podpora...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/3
12 apríla 2021
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 – Podpora...
Čítať viac
Schválenie účtovnej závierky Per rollam
07 apríla 2021
Oznámenie o schválení účtovnej závierky  Miestna akčná skupina Bebrava...
Čítať viac
Vy rozhodujete, my pomáhame
07 apríla 2021
Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje 9. edíciu programu Vy rozhodujete,...
Čítať viac
Kultúra znevýhodnených skupín
07 apríla 2021
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvu o dotácie v...
Čítať viac
Program Opora
07 apríla 2021
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu...
Čítať viac
Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja
19 marca 2021
Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho...
Čítať viac
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
09 marca 2021
Oznamujeme Vám, že Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051ALR9-511-51 s názvom „Financovanie...
Čítať viac
Hľadáme Dedinu roka 2021
05 marca 2021
Zapojte vašu obec do 11. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú...
Čítať viac
Pomoc pre základné umelecké školy
05 marca 2021
Od 1. marca 2021 zamestnávatelia, ktorými sú základné umelecké školy zaradené...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA
24 februára 2021
MAS Bebrava zverejňuje harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok ...
Čítať viac
Program obnovy dediny 2021
22 februára 2021
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde bolo...
Čítať viac
Dotácie na vedecko-technické služby
22 februára 2021
OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY...
Čítať viac
SIEA uvoľňuje ďalšie financie na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
11 februára 2021
Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu...
Čítať viac
Výzva č. 9/2021 Fondu na podporu umenia
04 februára 2021
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2021 PRV - v. 3
29 januára 2021
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3 na rok...
Čítať viac
Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
04 januára 2021
Environmentálny fond podporuje formou dotácie a vyhlasuje výzvu v oblasti...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 -aktualizácia č.4
07 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava,...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.4
07 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava,...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.4
02 decembra 2020
Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava,...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.3
27 novembra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.3
27 novembra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Doteraz nebol zazmluvnený ani jediný projekt
26 novembra 2020
  Miestnym akčným skupinám hrozí finančný kolaps     Tlačová správa 25....
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002
12 novembra 2020
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci IROP B1 Investície...
Čítať viac
HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.3 IROP - MAS BEBRAVA
29 októbra 2020
Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.2
23 októbra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.2
23 októbra 2020
Z dôvodu situácie súvisiacou s vírusom COVID19, MAS Bebrava aktualizovala...
Čítať viac
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001
22 októbra 2020
Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasujem výzvu v rámci IROP C1 Komunitné...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/2 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.1
09 októbra 2020
Z dôvodu aktualizácie „Príručky pre prijímateľa v.1.3“ MAS...
Čítať viac
Výzva č. 06 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva č. 05 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva č. 04 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/4
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.4/4 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/2
05 augusta 2020
MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 PRV - v. 2.1
15 júla 2020
MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok...
Čítať viac
HARMONOGRAM VÝZIEV 2020 VERZIA 1.2 IROP - MAS BEBRAVA
25 mája 2020
Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev...
Čítať viac
PRACOVNÉ MIESTO
11 marca 2020
MAS Bebrava hľadá do svojho tímu nového spolupracovníka. Odborný administratívny...
Čítať viac
Hory, cesty, ľudia
09 marca 2020
  V sobotu 7. marca organizuje Klub slovenských turistov Bánovce nad...
Čítať viac
Poznávací zájazd za vodou do Štajerských Álp
06 marca 2020
OZ K prameňom Bebravy v spolupráci CK Freibus informuje o poznávacom zájazde...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 PRV - v. 2
03 februára 2020
  MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 2...
Čítať viac
Výzvy MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č. 4
16 januára 2020
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.4 Výzvy MAS/095/7.4/3 z došlo...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2020 VERZIA 1. IROP - MAS BEBRAVA
18 decembra 2019
MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde...
Čítať viac
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28
09 decembra 2019
Oznamujeme Vám, že Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.3
06 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácií č. 2 Výzvy MAS_095/7.4/3...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.2
06 decembra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/1 Aktualizácia č.1
05 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácii výzvy pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.2
03 decembra 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácií č. 2 Výzvy MAS_095/7.4/3...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3 Aktualizácia č.1
05 novembra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.4/3 zo dňa 05.11.2019...
Čítať viac
Aktualizácia Stratégie CLLD MAS Bebrava
01 novembra 2019
Oznamujeme, že MAS Bebrava, aktualizovala Stratégiu CLLD v časti IROP podľa...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.1
18 októbra 2019
Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.5/1
28 augusta 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5 podľa harmonogramu...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.4/3
12 augusta 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.4 podľa harmonogramu...
Čítať viac
Obstarávanie reklamných predmetov "Learning MAS BEBRAVA"
10 augusta 2019
MAS Bebrava obstarávala služby na zákazku s hodnotou PHZ do 3000€ bez DPH,...
Čítať viac
Obstarávanie reklamných predmetov "MAS Bebrava REKLAMNÉ PREDMETY AGROKOMPLEX
10 augusta 2019
MAS Bebrava obstarávala propagačné predmety na zákazku s hodnotou PHZ do...
Čítať viac
Dni Slovanov 29. 8. 2019 Jankov Vŕšok pri Uhrovci
09 augusta 2019
Oslávte „Dni Slovanov na Jankovom Vŕšku“ dňa 29.Augusta 2019.   /*...
Čítať viac
4 mesačná prax - cestovný ruch
06 augusta 2019
Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, ponúka týmto...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v.1.2
30 júla 2019
MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV – verzia 1.2 HarmonogramVyziev-1-2.jpg Pre...
Čítať viac
Výzva MAS_095/7.2/1
23 júla 2019
MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.2 podľa harmonogramu...
Čítať viac
Výzva č. 03 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva č. 02 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie...
Čítať viac
Výzva č. 01 MAS_095/OH/2019 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
22 júla 2019
MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v.1.1
07 júna 2019
MAS Bebrava informuje o aktualizovaní harmonogramu výziev pre PRV 2019...
Čítať viac
Harmonogram výziev 2019 PRV - v. 1 
09 apríla 2019
MAS Bebrava informuje o zverejnení harmonogramu výziev z Programu rozvoja...
Čítať viac
Klub darcov 2019 - grant
09 marca 2019
Trenčianska nadácia na svojej stránke informuje o šestnástom ročníku grantovej...
Čítať viac
Miestna akčná skupina BEBRAVA
09 septembra 2017
V priebehu tohto leta sa členovia verejno-súkromného partnerstva MAS Bebrava...
Čítať viac
11 770 EUR pre MAS Bebrava
09 júna 2016
Začiatok júna je pre Miestnu akčnú skupinu (MAS) Bebrava spojený s potešujúcou...
Čítať viac
MAS Bebrava pokračuje v spolupráci s partnermi
25 apríla 2016
V piatok, 15. apríla sa na území VSP MAS PRAMENE konalo stretnutie členov...
Čítať viac
XXII. ročník Vianočného halového futbalového turnaja
07 januára 2016
19.12.2015, 26.12.2015 Turnaj, ktorý patrí k najstarším a najväčším amatérskym...
Čítať viac
MAS Bebrava usiluje o štatút
22 septembra 2015
Občianske združenie Miestna akčná skupina (MAS) Bebrava je verejno – súkromným...
Čítať viac