Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravymládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
 • činnosti s účasťou mládeže;
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie;
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť;
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu;
 • európske neziskové športové podujatia;
 • partnerstvá pre inovácie

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Využite príležitosť urobiť vzdelávanie u vás ešte atraktívnejšie! Verejné aj súkromné inštitúcie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravymládeže a športu môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov.

Akcie v rámci výzvy

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)

 • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
 • činnosti s účasťou mládeže;
 • DiscoverEU – akcia pre začlenenie;
 • virtuálne výmeny v oblasti vysokoškolského vzdelávania a mládeže.

Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami (KA2)

 • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
 • partnerstvá pre excelentnosť;
 • budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu;
 • európske neziskové športové podujatia;
 • partnerstvá pre inovácie

Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu (KA3)

Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.