Žiadosť o podporu v programe „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ vyplňte prostredníctvom elektronického formulára https://pomocnyvychovavatel.iedu.sk.

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prihlasovanie do programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je otvorené do 10. januára 2022 (23:59 hod). Vyhodnotenie výzvy zverejní ministerstvo 17. januára 2022. Vlastná realizácia bude možná v priebehu mesiacov február 2022 až august 2023. Zamestnávanie pomocného vychovávateľa odporúčame realizovať počas celého obdobia.

Vzhľadom k tomu, že program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Pred podávaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte vlastnú výzvu a manuál k výzve.

V prípade otázok nás môžete osloviť na mailovej adrese pomocnyvychovavatel@minedu.sk.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Žiadosť o podporu v programe „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ vyplňte prostredníctvom elektronického formulára https://pomocnyvychovavatel.iedu.sk

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prihlasovanie do programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je otvorené do 10. januára 2022 (23:59 hod). Vyhodnotenie výzvy zverejní ministerstvo 17. januára 2022. Vlastná realizácia bude možná v priebehu mesiacov február 2022 až august 2023. Zamestnávanie pomocného vychovávateľa odporúčame realizovať počas celého obdobia.

Vzhľadom k tomu, že program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Pred podávaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte vlastnú výzvu a manuál k výzve.

V prípade otázok nás môžete osloviť na mailovej adrese  pomocnyvychovavatel@minedu.sk.