V dňoch 18.-20. Augusta sme sa zúčastnili 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebrava.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

V dňoch 18.-20. Augusta sme sa zúčastnili 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Propagovali sme Miestnu akčnú skupinu Bebrava.

Reprezentácia na medzinárodnej konferencii v Prahe

MAS Bebrava sa vďaka klastrovej organizácii REPRIK mala možnosť reprezentovať na medzinárodnej konferencii pre klastrové organizácie v Prahe v dňoch 26. – 27. septembra 2022.