Verejný sektor

Verejný sektor predstavujú obce a mestá.
Miestnu akčnú skupinu tvorí 19 obcí a okresné mesto Bánovce nad Bebravou.

Podnikateľský sektor

Neodmysliteľnou súčasťou sú podnikatelia pôsobiaci na našom území. Aj vďaka ním je naše občianske združenie plnohodnotnejšie.
Miestnu akčnú skupinu tvorí 7 podnikateľských subjektov.

Občiansky sektor

Tretí sektor tvoria subjekty pôsobiace ako neziskové organizácie. Zaoberajú sa umením, športom, dobročinnou činnosťou, napomáhajú zlepšovať sociálnu situáciu pre všetkých.
Miestnu akčnú skupinu tvorí 15 neziskových organizácií.

Bývalí členovia

ICM Bánovce nad Bebravou,
PSVL Ľutov, Kovovýroba PaM,
SHR – Poľnovýroba Ján Bátora,
SHR Ľubomír Strempek,
Zuzana Škorvagová – MERCURY