ČLENOVIA MAS

Verejný sektor

Verejný sektor predstavujú obce a mestá.
Miestnu akčnú skupinu tvorí 19 obcí a okresné mesto Bánovce nad Bebravou.

Podnikateľský sektor

Neodmysliteľnou súčasťou sú podnikatelia pôsobiaci na našom území. Aj vďaka ním je naše občianske združenie plnohodnotnejšie.
Miestnu akčnú skupinu tvorí 7 podnikateľských subjektov.

Občiansky sektor

Tretí sektor tvoria subjekty pôsobiace ako neziskové organizácie. Zaoberajú sa umením, športom, dobročinnou činnosťou a napomáhajú zlepšovať sociálnu situáciu pre všetkých občanov.
Miestnu akčnú skupinu tvorí 15 neziskových organizácií.

Bývalí členovia

ICM Bánovce nad Bebravou,
PSVL Ľutov, Kovovýroba PaM,
SHR – Poľnovýroba Ján Bátora,
SHR Ľubomír Strempek,
Zuzana Škorvagová – MERCURY