Obce

 

Bánovce nad BebravouBrezolupyCimenná, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Otrhánky, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Zlatníky

 

Podnikatelia

 

Dežerická EKO, Hlobex, LASER IMPRESS, Miroslav Žubor – STAVMON, MsKS, ZVLaP-PS Prusy, Bánovská regionálna rozvojová agentúra

Tretí sektor

 

A poďme, Bebran, Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany, Drienovec, HODOČU, Odbor Klubu slovenských turistov, ŠHOK, ŠKP Bánovce nad Bebravou, Športový klub Prusy, TJ Družstevník Veľké Chlievany, TJ Sokol Zlatníky, TJ Sokol Pravotice, VICTORIA & VNL, ZO JDS Veľké Chlievany, ZUŠ Dezidera Kardoša

 

Bývalí členovia

 

ICM Bánovce nad Bebravou, PSVL Ľutov, Kovovýrova PaM, SHR – Poľnovýroba Ján Bátora, SHR Ľubomír Strempek, Zuzana Škorvagová – MERCURY