Členovia MAS

Verejný sektor

Podnikateľský sektor

Občiansky sektor

Bývalí členovia

ICM Bánovce nad Bebravou, PSVL Ľutov, Kovovýroba PaM, SHR – Poľnovýroba Ján Bátora,
SHR Ľubomír Strempek, Zuzana Škorvagová – MERCURY