Členovia MAS
ZVLaP-PS Prusy
Združenie vlastníkov lesov a pôdy-pozemkové spoločenstvo Prusy

Kontakt


Ing. Peter Kirica
Prusy 79
957 03 Bánovce nad Bebravou

+421 901 711 936
p.kirica@gmail.com