Členovia MAS
Odbor Klubu slovenských turistov

 

Popis

 

Poskytnutie možností turistického vyžitia s rekreačným zameraním v rámci pešej, vysokohorskej, lyžiarskej turistiky a cykloturistiky. Klub má 230 členov.

 

História

Odbor klubu slovenských turistov vznikol začlenením pod celoslovenskú organizáciu turistov 1.1.2002, pričom predtým fungoval ako Klub slovenských turistov Bánovce nad Bebravou od 1.10.1982 ako Klub turistov pri CVČ v Bánovciach nad Bebravou. Odbor pritom aj naďalej spolupracuje s CVČ a vypomáha pri organizovaní rôznych akcií pre deti a mládež.

 

Pozoruhodné udalosti

K najvýznamnejším akciám regionálneho charakteru, prakticky s celoslovenskou pôsobnosťou patrí organizovanie :
– bežkárskeho prechodu časťou Nitrických vrchov “ Memoriál Jána Kušniera“,
– cestovateľského festivalu „HORY-CESTY-ĽUDIA“,
– diaľkového pochodu „Bánovská 50-ka“,
– cykloturistického podujatia okolím Bánoviec „Bánovská parenica“,
– hviezdicového výstupu na Suchý vrch, ktorý má náš klub pod patronátom. Prínosom je aj aktívna účasť na značkovaní turistických chodníkov v širokom okolí.

 

Služby, hlavná činnosť

Mimo poriadania turistických akcií rekreačného charakteru, oddiel sa aktívne podiela aj na :
– oprave a obnove a značkovaní turistických chodníkov,
– tvorbe turistických náučných chodníkov,
– tvorbe turistických náučných panelov, turistických smerovníkov a ružíc,
– tvorbe a výstavbe oddychových zón a turistických rozhľadní.

Kontakt


Marián Chovanec
K nemocnici 34
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 907 026 190
marianchovanec172@gmail.com