Členovia MAS
ZO JDS Veľké Chlievany
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Chlievany

 

Popis

 

ZO Jednota dôchodcov položila základy už v roku 2012 a to v Senior klube, kedy sme začali byť aktívnejší v našom veku – založili sme si spevácky zbor, ktorým podporujeme kultúrne akcie ako Fašiangy, Stavanie mája, Deň matiek, Úcta k starším a iné. V rámci projektov Aktívnej staroby sme boli pozrieť ľadové umenie v Tatrách na Hrebienku, spoznávali sme metropolu Slovenska Košice, ďalej pôsobisko nášho rodáka Juraja Palkoviča Ostrihom, kde sme vzdali úctu položením vencov pri 250. a 255. výročí jeho narodenia v Ostrihomskej Bazilike, kde je pochovaný. Vďaka podpore TSK na rozvoj nášho speváckeho zboru sme zakúpili akordeón a vydali CD na ktorom sme zúročili naše piesne a tie sú už neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí, ale zaznievajú aj v obecnom rozhlase pri obecných oznamoch. Naše aktivity sú aj v dobrovoľníckych činnostiach a to jarná brigáda v Parku Juraja Palkoviča, pri tvorbe a udržiavaní verejnej zelene na cintoríne počas roka a hlavne na jeseň.

Kontakt


Ing. Ivan Guniš
Veľké Chlievany 51
956 55 Veľké Chlievany

+421 915 779 956
velkechlievany@velkechlievany.com