Členovia MAS
ŠKP Bánovce nad Bebravou
Športový klub polície v Bánovciach nad Bebravou

 

Popis

 

ŠKP je otvorenou, samostatnou, nezávislou ,nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch. Poslaním ŠKP je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby najme príslušníkov polície a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry , vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. ŠKP – je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom organizácie je Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Bližšie informácie o činnosti klubu nájdete na www.skpbanovce.sk

K dnešnému dňu má registrovaných 56 členov. Z toho členskú základňu tvorí:
• 25 policajtov a policajtiek (21 mužov, 4 ženy)
• 31 civilných zamestnancov a civilov ( 6 výsluhových dôchodcov, 3 zamestnancov MV SR, 22 civilov, spolu 20 mužov a 11 žien)

Činnosť klubu riadi 9 členný výbor, ktorý od svojho založenia a doplnenia v roku 2002 resp.2009 pracuje v zložení:
predseda klubu: Mgr. Miloš ŠAGÁT – štat. zástupca
podpredseda : Mgr. Miroslav ZAŤKO – štat. zástupca
tajomník : Ing. Janka VYRGOVIČOVÁ
pokladník : Ing. Ľubomír KUTIŠ, Lenka JUDYNIOVÁ
členovia : JUDr. Milan GRZNÁR, Igor LECH, Ľubomír TREBICHAVSKY, Štefan VANČO.

 

História

ŠKP v Bánovciach nad Bebravou zriadený ustanovujúcou schôdzou v roku 1998 vykonáva do dnešného dňa aktívne svoju činnosť. Len v roku 2014 usporiadal vyše desať športovo-kultúrno spoločenských akcii nielen pre členov ŠKP, ale aj pre občanov okresu Bánovce nad Bebravou a širokého okolia.

 

Pozoruhodné udalosti

1. Usporiadané športové akcie – turnaje, zájazdy a iné.
2. Rekonštrukcia a prestavba telocvične.
3. Kultúrno spoločenské akcie Ples polície, MDD, Sv.Mikuláš a ďalšie.

 

Služby, hlavná činnosť

ŠKP má zaregistrovaných a aktívnych 6 krúžkov a to:
– mini futbalový,
– strelecký,
– turisticko-lyžiarsky,
– tenisový,
– stolnotenisový krúžok,
– krúžok kulturistiky ŠKP – zabezpečuje taktiež rekonštrukciu a prestavbu telocvične, ktorú dostalo od mesta do dlhodobého prenájmu v roku 2010.

 

Priority a projekty v rámci MAS

Zabezpečenie výcviku príslušníkov PZ, ako aj rozvoj športu a kultúry členov ŠKP a občanov mesta Bánovce nad Bebravou.

Dokončenie prestavby a rekonštrukcie telocvične na ulici Školská 27, ktorú poskytlo mesto Bánovce nad Bebravou v roku 2011 do dlhodobého prenájmu ŠKP. Po jej dokončení bude telocvičňa slúžiť členom ŠKP, ako aj občanom mesta a okresu Bánovce nad Bebravou.

Kontakt


Mgr. Miloš Šagát
Školská 1893/27B
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 905 551 418
skpbanovce@skpbanovce.sk