Členovia MAS
Bánovce nad Bebravou

 

Popis

 

Dvadsaťtisícové okresné mesto s temer sedemstoročnou tradíciou sa stalo centrom malebného územia obkoleseného štyrmi pohoriami – Považským Inovcom, Strážovskými vrchmi, Vtáčnikom a Tríbečom. Krasové útvary, termálne pramene, vodné plochy vhodné na kúpanie aj rybačku, veľký potenciál pre cykloturistiku. Bohaté kultúrne a spoločenské možnosti mesta vychádzajú so živej minulosti, ktorá Bánovce formovala do podoby moderného mestského sídla schopného uspokojiť potreby svojich obyvateľov a očakávania návštevníkov.

História

Remeslá a obchodná činnosť boli fenoménmi, ktoré dali Bánovciam nad Bebravou vzniknúť a rozvinúť sa do takej podoby, že už v roku 1376 mohli požívať výsady slobodného kráľovského mesta. Ich dejiny poznačili aj bojové výpady Husitov a Bratríkov, z obdobia osmanských nájazdov sa v meste zachovala povesť o statočnom richtárovi Filovi, v moderných dejinách sú spojené s menami Ľudovíta Štúra, Janka Jesenského, či Alexandra Dubčeka. Medzi najzaujímavejšie architektonické pamiatky patrí románsky kostol sv. Mikuláša a renesančný kaštieľ rodiny Otllýk.

Pozoruhodné osobnosti

Priamo v meste pôsobil spisovateľ a diplomat Janko Jesenský, pochádzal odtiaľ populárny športový komentátor Gabo Zelenay, bánovským rodákom je aj kameraman Stanislav Szomolányi.

Služby, hlavná činnosť

 

V meste pôsobia strojárske, nábytkárske aj obuvnícke podniky, mliekareň s progresívnym bioprogramom, k dispozícii je termálne kúpalisko Pažiť, krytá plaváreň, klzisko, mestské kultúrne stredisko, knižnica, významné sú aj ďalšie športové aktivity – hádzaná, úpolové športy, či skateri pôsobiaci pod hlavičkou ŠHOK. Agilný klub turistov a cykloturistov, folklórne súbory Bebran a Drienovec aj mestom zriadená ZUŠ Dezidera Kardoša taktiež výrazne obohacujú možnosti sebarealizácie obyvateľov mesta.

Priority v rámci MAS

– vybudovanie komplexného informačného systému o možnostiach pre turizmus, voľnočasové aktivity a kultúrne podujatia v meste a okolí,
– koncepčná komunikácia a prezentácia mesta pre obyvateľov aj návštevníkov,
– zhodnocovanie potenciálu mesta a okolia pre turistiku, cykloturistiku a komplexne poňatý vidiecky turizmus s prihliadnutím na špecifiká a tradície regiónu.

Projekty v rámci MAS

– komplexný informačný systém a jeho zapracovanie do terénu,
– vypracovanie koncepcie, stratégie a realizácia prezentácie mesta na webe, vytipovaných nosičoch a v relevantných médiách,
– budovanie a prepájanie cyklotrás, koordinácia reštauračných, ubytovacích a ďalších služieb pre voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov mesta a okolia.

Kontakt

 

Ing. Róbert Gašparík
Námestie Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 905 910 068
primator@masbebrava.sk