Harmonogram Výziev v3.0 PRV- MAS BEBRAVA
MAS Bebrava zverejnil Harmonogram výziev na rok 2021 pre opatrenia v PRV verzia 3.0 –harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v3_WEB

Výzva MAS_095/7.4/4 -aktualizácia č.3 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.5/2 -aktualizácia č.3 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.4/4 -aktualizácia č.2 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.5/2 -aktualizácia č.2 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Aktualizácia Harmonogramu Výziev v1.3 IROP – MAS BEBRAVA
MAS Bebrava aktualizuje Harmonogram výziev na rok 2020 pre opatrenia v IROP verzia 1.3 Harmonogram_vyziev 2020_IROP-v1-3 MAS BEBRAVA

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.2/2 -aktualizácia č.1 – viac informácii v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.4/4 -aktualizácia č.1 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.5/2 -aktualizácia č.1 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva č. 06 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5
link k výzve TU

Výzva č. 05 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4
link k výzve TU

Výzva č. 04 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.2/2 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.4/4 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Výzva MAS_095/7.5/2 – viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve TU

Aktualizácia Harmonogramu Výziev v1.2 IROP – MAS BEBRAVA
MAS Bebrava aktualizuje Harmonogram výziev na rok 2020 pre opatrenia v IROP verzia 1.2 Harmonogram_vyziev 2020 IROP-v1.2 MAS BEBRAVA

Aktualizácia Výzvy MAS_095/7.4/3
link k výzve klikni TU

Zverejnenie Harmonogramu výziev IROP 2020 – viac informácií v sekcii Zmluvy
MAS Bebrava vyhlasuje Harmonogram výziev na rok 2020 pre opatrenia v IROP  Harmonogram_vyziev_2020 IROP

Výzva 7.2/1 MAS Bebrava-aktualizovaná -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava-aktualizovaná -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva 7.5/1 MAS Bebrava-aktualizovaná -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv – viac informácií v sekcii Zmluvy
IROP-Z-302051V904-511/512-28

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_095/7.4/3 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP. -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Aktualizácia Stratégie CLLD MAS Bebrava -viac informácií v sekcii CLLD MAS
link k výzve klikni TU

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_095/7.2/1 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.
Výzva_MAS_Bebrava-CLLD7.2.1-A1-podpisanaWEB

Priloha-3c-predlzenieMAS-bebrava-7-2web

Výzva 7.5 MAS Bebrava -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva č.03 MAS_095/OH na odborných hodnotiteľov 7.5 -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Harmonogram výziev 2019 -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva 7.2 MAS Bebrava -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva č.02 MAS_095/OH na odborných hodnotiteľov 7.4 -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Výzva č.01 MAS_095/OH na odborných hodnotiteľov 7.2 -viac informácií v sekcii Výzvy
link k výzve klikni TU

Harmonogram výziev 2019 – verzia 1.2

Harmonogram výziev 2019 -verzia1.1

Harmonogram výziev 2019 -verzia1

28.6.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051T039-511-23 -viac informácií v sekcii Zmluvy
link k zmluve klikni TU

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190S982 – viac informácií v sekcii Zmluvy
link k zmluve klikni TU

Podpora podujatí MAS Bebrava – viac informácií v sekcii CLLD MAS
link k podpore klikni MAS Bebrava-podpora2019 1

Stratégia CCLD MAS Bebrava – viac informácií v sekcii CLLD MAS
link ku stratégii klikni Strategia_MAS_BEBRAVA-2018-December_BSZ finall

zmluva

vyhodnotenie

vyzva

ZoznamClenovMASbebrava

Vyberove_a_hodnotiace kriteria_CLLD_MAS_Bebrava

OpatreniaPRV_MAS_BEBRAVA

LEARNING MAS BEBRAVA

MAS Bebrava Reklamné predmety Agrokomplex

Zverejnenie Harmonogramu výziev IROP 2020

Podpora podujatí MAS Bebrava
MAS Bebrava-podpora2019

Stratégia CCLD MAS Bebrava – viac informácií v sekcii CLLD MAS
link k stratégii klikni TU

Základná alokácia MAS BEBRAVA -opatrenia PRV (IROP) 2019
OpatreniaPRV_MAS_BEBRAVA
Vyberove_a_hodnotiace kriteria_CLLD_MAS_Bebrava

Členovia MAS BEBRAVA DECEMBER 2018:
ZoznamClenovMASbebrava

Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 09.07.2015:

vyzva
vyhodnotenie
zmluva