ÚZEMIE MAS

Územia, na ktorom sa rozprestiera Miestna akčná skupina Bebrava, o. z. sa nachádza v južnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Katastrálne územie obcí, ktoré sú členmi
MAS Bebrava sa nachádzajú v okrese Bánovce nad Bebravou.

MAS Bebrava tvoria mesto Bánovce nad Bebravou a 19 obcí – Brezolupy, Cimenná, Dežerice, Dolné Naštice, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Otrhánky, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany a Zlatníky.
Katastrálne územie obcí nachádzajúcich sa v MAS Bebrava tvorí 44 % rozlohy okresu Bánovce nad Bebravou.

Územie MAS Bebrava a jej členstvo tvoria okrem obcí aj podnikatelia – Dežerická EKO s.r.o., Hlobex s.r.o. , Ing. Ivan Barančok – LASER IMPRESS, Mestské kultúrne stredisko s.r.o., Miroslav Žubor – STAVMON, Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Združenie vlastníkov lesov a pôdy – pozemkové spoločenstvo Prusy
a občianske združenia – A poďme, Bebran, Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Chlievany, Drienovec, HODOČU, Odbor Klubu slovenských turistov, ŠHOK, ŠKP Bánovce nad Bebravou, Športový klub Prusy, TJ Družstevník Veľké Chlievany, TJ Sokol Zlatníky, TJ Sokol Pravotice, VICTORIA & VNL, ZO JDS Veľké Chlievany, ZUŠ Dezidera Kardoša.