KONTAKT

 

Miestna akčná skupina Bebrava

 

 

Námestie Ľ. Štúra 1/1,
957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO:   42 37 38 91
DIČ:    21 20 03 97 13

Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK31 5600 0000 0072 8265 7001

Ing. Marian Bakita

projektový manaŽér

koordinator@masbebrava.sk

+421 902 073 260

PhDr. Zuzana Urbanová

ODBORNÝ ADMINISTRATíVNY ASISTENT

info@masbebrava.sk

+421 949 484 552

Marián Chovanec

Predseda mas

masbebrava@gmail.com

+421 949 484 552

 

Kde nás nájdete

 

Sídlo:

Námestie Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou

Kancelária:

Námestie Ľ. Štúra 6/6 
957 01 Bánovce nad Bebravou