Kontakt

Miestna akčná skupina Bebrava
Námestie Ľ. Štúra 6/6
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:42373891
DIČ: 2120039713
tel.: +421 (0)949 185 989
IBAN: SK3156000000007282657001

Ing. Marian Bakita
email: koordinator@masbebrava.sk 
tel.: +421 (0)902 073260

Ing. Marcela Potzyová
e-mail: info@masbebrava.sk