Kontakt

 

Miestna akčná skupina Bebrava

 

 

IČO:   42 37 38 91
DIČ:    21 20 03 97 13
tel.:   +421 949 185 989
IBAN:   SK31 5600 0000 0072 8265 7001

 

Ing. Marian Bakita

projektový manaŽér

koordinator@masbebrava.sk

+421 902 073 260

Ing. Marcela Potzyová

Administratívny pracovník

info@masbebrava.sk

+421 949 185 989

Sabína Kyselicová

Administratívny pracovník

masbebrava@gmail.com

+421 949 185 989

 

Kde nás nájdete

 

Sídlo:

Námestie Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou

Kancelária:

Námestie Ľ. Štúra 6/6 
957 01 Bánovce nad Bebravou