MAS Bebrava vyhlasuje Harmonogram výziev na rok 2020 pre opatrenia v IROP

10_Harmonogram_vyziev_2020 IROP

10_Harmonogram_vyziev 2020 IROP-v1.2 MAS BEBRAVA

10_Harmonogram_vyziev2020_IROP-v1-3MAS