HARMONOGRAMY VÝZIEV

PRV

Harmonogram výziev 2024 – PRV – v. 6 

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 6 na rok 2024

Harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v_6_2024

Harmonogram výziev 2023 – PRV – v. 5.1 – aktualizácia č.2

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 5.1 na rok 2023

Harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v 5.1_december 2023

Harmonogram výziev 2023 – PRV – v. 5.1 – aktualizácia č.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 5.1 na rok 2023

Harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v 5.1_máj 2023

Harmonogram výziev 2023 – PRV – v. 5

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v. 5 na rok 2023

Harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v 5_máj 2023

Harmonogram výziev 2022 – PRV – v. 4.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.4.1 na rok 2022

Harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v 4.1_máj 2022_web

Harmonogram výziev 2022 – PRV – v. 4

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.4 na rok 2022

harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v 4_marec 2022

Harmonogram výziev 2021 – PRV – v. 3.2

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3.2 na rok 2021

harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v. 3.2

Harmonogram výziev 2021 – PRV – v. 3.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3.1 na rok 2021

harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v. 3.1

Harmonogram výziev 2021 – PRV – v. 3

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3 na rok 2021.

harmonogram výziev PRV-MAS095_v. 3

Harmonogram výziev 2020 – PRV – v. 2.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. 

harmonogram výziev PRV-MAS095_v. 2.1

Harmonogram výziev 2020 – PRV – v. 2

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2 na rok 2020. 

Harmonogram výziev PRV-MAS095_v. 2 

Harmonogram výziev 2019 – PRV – v. 1.2

MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV v1.2 na rok 2019

Harmonogram výziev PRV-MAS095_v. 1.2

Harmonogram výziev 2019 – PRV – v. 1.1

MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV v1.1 na rok 2019

Harmonogram výziev PRV-MAS095_v. 1.1

Hamonogram výziev 2019 – PRV – v. 1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.1 na rok 2019 

Harmonogram výziev PRV-MAS095_v.1

IROP

Harmonogram výziev 2021 – IROP – v. 1

MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP na obdobie január 2021 až december 2021. Pôjde o výzvy MAS aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. 

Harmonogram výziev IROP v. 1 na rok 2021 

Aktualizácia Harmonogramu výziev 2020 – IROP –  v. 1.3 

Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.3. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Harmonogram výziev IROP v. 1.3 na rok 2020

Aktualizácia Harmonogramu výziev 2020 – IROP – v. 1.2

Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.2. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. 

Harmonogram výziev  IROP- v. 1.2 na rok 2020

Harmonogram výziev 2020 –  IROP – v. 1

MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. 

Harmonogram výziev  IROP- v. 1 na rok 2020