PRV

Harmonogram výziev 2021 – PRV-v.3

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.3 na rok 2021.

harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v3_WEB

Harmonogram výziev 2020 – PRV-v.2.1

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogram výziev pre opatrenia PRV v.2.1 na rok 2020. Plánované vyhlásenie výziev v opatreniach PRV, v ktorých nebudú alokované finančné prostriedky vyčerpané, budú opäť vyhlásené s predpokladaným termínom 08/2020.

harmonogram-výziev-PRV-MAS095_v2_1ITMS_web

 

Harmonogram výziev 2020 – PRV-v.2

MAS Bebrava zverejňuje Harmonogramy výziev pre opatrenia PRV v.2 na rok 2020. Plánované vyhlásenie výziev v opatreniach PRV

Harmonogram výziev PRV v.2 na rok 2020.

Harmonogram výziev 2019 – PRV-v.1.2

MAS Bebrava aktualizovala Harmonogram výziev pre PRV – verzia 1.2

Harmonogram výziev na stiahnutie: http://www.masbebrava.sk/dokumenty/HarmonogramVyziev-1-2.jpg

Harmonogram výziev 2019 – PRV-v.1.1

MAS Bebrava informuje o aktualizovaní harmonogramu výziev pre PRV 2019 verzia 1.1

Harmonogram výziev na stiahnutie: http://www.masbebrava.sk/dokumenty/HarmonogramV%C3%BDzievJun2019-v1-1.jpg

Hamonogram výziev 2019 – PRV-v.1

MAS Bebrava informuje o zverejnení harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2019 verzia 1. Harmonogram výziev

Harmonogram výziev 2019 -verzia1

 

 

IROP

Harmonogram výziev 2021 verzia 1 – MAS BEBRAVA

MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP na obdobie január 2021 až december 2021. Pôjde o výzvy MAS aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Viac informácií v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.

Harmonogram výziev IROP verzia 1 na rok 2021 MAS Bebrava

 

Aktualizácia Harmonogramu Výziev v1.3 IROP – MAS BEBRAVA

Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.3. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.

Harmonogram_vyziev2020_IROP-v1-3MAS

Aktualizácia Harmonogramu Výziev v1.2 IROP – MAS BEBRAVA

Výkonný výbor MAS Bebrava informuje, že aktualizoval Harmonogram výziev v rámci opatrení IROP verzia 1.2. Týka sa to o výziev MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. Viac informácií v sekcii Dokumenty, v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.

Harmonogram_vyziev 2020 IROP-v1.2 MAS BEBRAVA

 

Harmonogram výziev IROP v 1.1

MAS Bebrava pripravuje k vyhláseniu výzvy v rámci opatrenia IROP. Pôjde o výzvy MAS A1 Podpora podnikania a inovácií, B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, C1 Komunitné sociálne služby. Viac informácií v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou.

Harmonogram výziev 2019 IROP- v.1.1 MAS BEBRAVA