Miestna akčná skupina
BEBRAVA

U nás je všetko blízko

MAS Bebrava

Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

VZNIK ZDRUŽENIA
0
ČLENOV
0
VYHLÁSENÝCH VÝZIEV
0
PODPORENÝCH PROJEKTOV
0

Sme zapojení v systéme duálneho vzdelávania

zapoj sa aj ty!​

Schválené projekty

Prevádzkové a animačné náklady MAS Bebrava

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Animácie a oživenie MAS Bebrava

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Rozvíjame región v spolupráci

Miestna akčná skupina Bebrava

Marián Chovanec – predseda MAS Bebrava
Ing. Marian Bakita, MBA – projektový manažér
PhDr. Zuzana Urbanová – odborný administratívny asistent

Kontaktné údaje