Obec Cimenná

Popis

Obec sa nachádza v okrese Bánovce nad Bebravou. Leží v Nitrianskej pahorkatine, jej podcelku Bánovská pahorkatina východne od Považského Inovca. Má rozlohu asi 340 ha. Geologicky sa nachádza v oblasti bánovskej kotliny.

História

Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1484, kedy sa spomína ako Czymyna. Patrila panstvu Trenčín, časť rodinám Surániovcov, Sárovcov z Bešeňovej, Halačiovcov, Sokyovcov. V r. 1598 sa spomína panský majer, v r. 1720 vinice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Počas 2. svetovej vojny sa obyvatelia zapojili do partizánskeho hnutia a SNP. Nemci 30. novembra 1944 obec obsadili, vyrabovali a podpálili 7 domov a 6 obyvateľov zastrelili. Priľahlú osadu Tarabovec, ktorú tvorili 3 hájovce a priľahlé hospodárske budovy zrovnali so zemou a už nebola obnovená.

Hlavná činnosť

Samosprávna činnosť.

Priority v rámci MAS

– detské ihrisko,
– zateplenie obecného úradu,
– oddychová zóna.

Link na stránku obce https://www.cimenna.sk/