Obec Prusy

Popis

Obec Prusy súčasť Trenčianskeho samosprávneho kraja vzdialená 3 km od okresného mesta BN s nadmorskou výškou 220 m.n.m. s celkovou výmerou katastra obce 752 ha. Pôvodne poddanská obec uhrovského panstva. Obec je súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Obcou preteká potok Jelešnica. Obec je plne elektrifikovaná, plynofikovaná obyvatelia sú napojení na verejný vodovod. Počet obyvateľov 596 v roku 2014.

História

Obec sa spomína od roku 1208 ako Prus, doložená je z roku 1389 ako Prúzy, z roku 1419 ako Prwsy, z roku 1773 ako Prusy, maďarsky Prusz, Poroszi. V roku 1389 patrila panstvu Uhrovec, potom panstvu Trenčín – Bánovce. V roku 1598 mala mlyn a 17 domov, v roku 1728 mala 8 daňovníkov, v roku 1784 mala 39 domov, 57 rodín a 306 obyvateľov, v roku 1828 mala 30 domov a 355 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za I. ČSR obyvatelia pracovali v poľnohospodárstve a stavebníctve (tesári). Uhrovica – obec, ktorá sa spomína v roku 1389. Patrila panstvu Uhrovec.

Priority v rámci MAS

Spojenie obce Prusy s Bánovcami nad Bebravou cyklotrasou popri potoku Jelešnica a ďalšie napojenie na obce Podlužany, Ľutov, Dubnička a VN Prusy.

Projekty v rámci MAS

Vyššie uvedené cyklotrasy.

Webová stránka obce http://www.prusy.sk/