ŠTRUKTÚRA MAS

 

Štruktúra orgánov MAS Bebrava

 

Štatutárny orgán

 • Predseda MAS Bebrava: Marián Chovanec
 • Podpredseda MAS Bebrava: Ing. Ivan Barančok

Výkonný výbor

    Záujmové združenie skupiny občianskeho sektora:

 • Základná umelecká škola Dezidera Kardoša: Mgr. art. Silvester Lavrík
 • A poďme: Ing. Anton Ševela
 • Športový klub Prusy: Ing. Andrej Kucka
 • Drienovec – združenie priateľov ľudských tradícií: Mgr. Veronika Palušová

    Záujmové druženie skupiny verejného sektora:

 • Obec Podlužany: Ing. Pavel Miksa
 • Obec Ruskovce: Bc. Jaroslav Mlynek
 • Obec Veľké Chlievany: Bc. Zuzana Flórová
 • Obec Veľké Držkovce: Ing. Marián Čerňanský

    Záujmové združenie skupiny podnikateľského sektora:

 • HLOBEX s.r.o. : Diana Hlobeňová
 • Mestské kultúrne stredisko s.r.o. : Mgr. Zuzana Janáčová
 • Miroslav Žubor STAVMON: Miroslav Žubor

Kontrolný orgán

 • Športovo herný a outdoorový klub: Mgr. Ondrej Kubala
 • Obec Otrhánky: Ján Strempek
 • Dežerická EKO s.r.o. : Daniel Minarovič

Monitorovací výbor

 • Victoria & VNL, o.z. : PhDr. Mária Varhaníková
 • Obec Dvorec: Ing. Eva Srncová
 • Združenie vlastníkov lesov a pôdy – pozemkové spoločenstvo Prusy: Ing. Peter Kirica

Výberová komisia

    Pre podopatrenie 7.2 PRV:

 • Obec Prusy: Mgr. Igor Sukeník
 • Bebran: Milan Belohorec
 • ŠKP Bánovce nad Bebravou: Mgr. Miloš Šagát 

    Pre podopatrenie 7.4 PRV:

 • Obec Malá Hradná: Mária Jandáková
 • Bebran: Milan Belohorec
 • ŠKP Bánovce nad Bebravou: Mgr. Miloš Šagát

    Pre podopatrenie 7.5 PRV:

 • Obec Pochabany: Mária Štrbáková
 • Bebran: Milan Belohorec
 • Bánovská regionálna rozvojová agentúra: Bc. Branislav Bernátek