Pre skvalitnenie života obyvateľov vidieka bol pre programové obdobie EÚ na roky 2014-2020 zadefinovaný nástroj s názvom Miestny rozvoj vedený komunitou, po anglicky „Comunity Local Leed Development“ (CLLD).