Obec Dubnička

História

Obec sa spomína od roku 1389 ako Dubnycha, doložená je z roku 1481 ako Dubnyczka, maďarsky Dubnicska, Bántölgyes. Obec patrila hradnému panstvu Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 14 domov, v roku 1720 mala 4 daňovníkov, v roku 1784 mala 26 domov, 37 rodín a 189 obyvateľov, v roku 1828 mala 24 domov a 197 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Za I. ČSR obyvatelia odchádzali na sezónne poľnohospodárske práce.

 

Webová stránka obce https://www.dubnicka.sk/