Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. IROP-Z-302051ALR9-511-51        s názvom „Financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

IROP-Z-302051ALR9-511-51

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

IROP-Z-302051V904-511/512-28

Kúpna zmluva reklamné predmety „MAS Bebrava REKLAMNÉ PREDMETY AGROKOMPLEX“
Kúpna zmluva reklamné predmety „Learning MAS BEBRAVA“

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051T039-511-23 s názvom „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

IROP-Z-302051T039-511-23

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190S982

NFP309190S982