Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V904-511-001-002 – MAS Bebrava a Realizátor stratégie CLLD

IROP-CLLD-V904-511-001-002

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-V904-511-001-001 – MAS Bebrava a Realizátor stratégie CLLD

IROP-CLLD-V904-511-001-001

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. IROP-Z-302051ALR9-511-51        s názvom „Financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

IROP-Z-302051ALR9-511-51

MF/013409/2019-442 Dotácia na bežné výdavky na akciu: „Inovatívne služby v sektore cestovného ruchu-nasnímanie videa a výdavky súvisiace s propagáciou cestovného ruchu“.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

IROP-Z-302051V904-511/512-28

Kúpna zmluva reklamné predmety „MAS Bebrava REKLAMNÉ PREDMETY AGROKOMPLEX“
Kúpna zmluva reklamné predmety „Learning MAS BEBRAVA“

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302051T039-511-23 s názvom „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

IROP-Z-302051T039-511-23

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190S982

NFP309190S982