LEARNING MAS BEBRAVA

MAS Bebrava obstarávala služby na zákazku s hodnotou PHZ do 3000€ bez DPH, pričom postupovala podľa Zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa usmernenia PPA č. 8/2017. Víťaznú ponuku tvorila cenová ponuka od spoločnosti Regionálna rozvojová agentúra Púchov.