Na základe Verejného obstarávania a predložených cenových ponúk, bola vybraná firma RES Promotion, s.r.o. adresa: Pekná 8, 040 01 Košice 1, ktorá dodala obstarávané predmety.

Zálohová Faktúra 
Zmluva
obstarávané predmetyd