Členovia MAS
ŠHOK
Športovo herný a outdoorový klub

 

Popis

 

Cieľom OZ ŠHOK je venovať sa športovej, výchovnej a vzdelávacej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase na úrovni rekreačného a výkonnostného športu. Ďalším cieľom je zlepšovanie podmienok na šport výstavbou športovísk. V Bánovciach nad Bebravou od roku 2014 prevádzkujeme Mládežnícke centrum ŠHOK s možnosťami na celodenné vyžitie sa detí a mládeže. Organizujeme množstvo športových, kultúrnych, benefičných a dobrovoľníckych podujatí. Našimi členmi sú mladí ľudia z komunít volejbalu, basketbalu, streetworkoutu, skatebordingu, bežci či outdooroví nadšenci. Venujeme sa však aj kultúrnym, či benefičným aktivitám.

 

História

„Športovo herný a outdoorový klub“ je nezávislé občianske združenie, ktoré sa snaží o koordináciu mladých ľudí s cieľom vykonávať činnosť v oblasti športu a voľnočasových aktivít. Náš klub bol založený pred 4 rokmi na podnet 3 zakladateľov študujúcich telovýchovu na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Naši členovia začínali ako mládežníci, dobrovoľníci v Mládežníckom parlamente zriadenom mestom Bánovce nad Bebravou.Tu sme naberali skúsenosti s organizovaním rôznorodých podujatí (šport, kultúra, benefícia). Naším dovtedajším najväčším úspechom bolo v spolupráci s mestom Bánovce a skateboardovou komunitou vybudovanie skateparku (2010). V roku 2011 sme sa rozhodli založiť vlastný klub, ktorý sa bude sústrediť na málo podporované športové aktivity, moderné športy a outdoorové aktivity. Na jar 2013 sa nám podarilo vytvoriť grantový projekt NA PLNÝ PLYN, v ktorom naše OZ ŠHOK získalo z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP finančné prostriedky v hodnote 7157€ na výstavbu športovísk a mládežníckeho centra. Dnes sa aktívne staráme o športoviská v areály ZŠ Gorazdova a prevádzkujeme Mládežnícke centrum ŠHOK.

 

Pozoruhodné udalosti

OZ ŠHOK organizuje množstvo podujatí ako skateboardový SSP, volejbalový WINTER CUP či Bánovskú bežeckú ligu. Naše mesto už 5. rok zapájame do medzinárodného podujatia HODINA ZEME. Popri ňom organizujeme zber odpadu. Sme organizátorom festivalu TU ŽIJEM a Expedičná kamera i akcie Kvapka krvi

 

Služby, hlavná činnosť

OZ ŠHOK prevádzkuje mládežnícke centrum ŠHOK, v ktorom sa nachádzajú spoločenské hry, stolný tenis a stolný futbal, lezecká stena, U rampa, knižnica, projekcia, hudobné nástroje a hračky. K dispozícii je požičovňa športových pomôcok, sociálne zariadenia so šatňami, občerstvenie i wifi internet.V rámci centra organizujeme oslavy detských narodenín, firemné hry, voľnočasové podujatia, osobné tréningy a eventy pre deti a mládež. V areály ZŠ Gorazdova OZ ŠHOK vystavalo a spravuje ihriská na plážový volejbal, basketbalové ihriská, vonkajšiu work out posilňovňu či skatepark.

 

Priority v rámci MAS

– rozširovanie možností na športové a kultúrne vyžitie v meste Bánovce nad Bebravou. Vytvorenie mestských žiackych a mládežníckych líg, regionálnych rekreačných súťaží a pretekov,
– zvyšovanie športovej, výchovnej a vzdelávacej úrovne detí a mládeže vytvorením športovej akadémie a voľnočasového centra pre verejnosť,
– rozvoj vidieckeho turizmu a netradičných športov, prostredníctvom ktorých oživíme miestny cestovný ruch. Prilákanie mladých zahraničných cestovateľov do nášho regiónu za prírodnými krásami, rekreáciou a športovým vyžitím.

Projekty v rámci MAS

– dlhodobá údržba a obnova existujúcich športovísk a verejného priestranstva na sídlisku Dubnička,
– výstavba atletickej dráhy, dopravného ihriska, gymnastickej telocvične a lezeckej steny,
– výstavba multifunkčnej ulice mládeže v areály ZŠ Gorazdova slúžiaca ako komunikácia, oddychová zóna, dopravné ihrisko, športovisko a zároveň umelecká zóna,
– obnova telocvične na ZŠ Gorazdova a dostupné sprístupnenie verejnosti,
– vytvorenie náučných chodníkov a cyklotrás v rekreačnej oblasti Pažiť s kyslíkovou dráhou a priestranstvami pre rodiny s deťmi – vytvorenie komunitnej záhrady.

Kontakt


Mgr. Ondrej Kubala
Gorazdova 1319/5
957 04 Bánovce nad Bebravou
+421 948 000 128
kubalaondrej@gmail.com