Členovia MAS
Športový klub Prusy

 

Popis
 

Športový klub Prusy je dobrovoľným združením občanov obce PRUSY s cieľom:
– uspokojovať športové záujmy a potreby občanov obce, hlavne mládeže (cyklistika, turistika, zumba-fitnes),
– koordinovať činnosť existujúcich športových subjektov (futbalový, stolnotenisový),
– viesť občanov obce k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času (zájazdy, kultúrne podujatia).

 

Pozoruhodné udalosti

– tradičné „Pochovávanie basy“ spojené s fašiangovou zábavou,
– stavanie MÁJA za účasti ľudovej hudby zavŕšené MAJÁLESOM,
– každoročné organizovanie lyžiarskeho zájazdu, a letného zájazdu do aquaparku.

 

Priority a projekty v rámci MAS

– podieľať sa na rozvíjaní aktivít v rámci mikroregiónu a zviditeľňovaní obce Prusy po stránke kultúrnej, športovej a spoločenskej

– vybudovanie športovísk a oddychových zón pre rodiny s deti, rozvoj cykloturistiky v rámci mikroregiónu.

Kontakt


Ing. Andrej Kucka
Prusy 211
957 03 Bánovce nad Bebravou
+421 907 769 675
skprusy@centrum.sk