Členovia MAS
Malé Hoste

 

Popis

 

Rozloha 6805 km2, počet obyv. – 423 (k 1.1.2015). Obec sa nachádza v Trenčianskom kraji, juhozápadnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Susedí s obcami Zlatníky, Nemečky, Pochabany Haláčovce.

História

 

Obec sa spomína v roku 1329 ako Wendegy, doložená je z roku 1390 ako Kyswendegy, z roku 1773 ako Male Hostye, z roku 1920 ako Malé Hostie, z roku 1927 ako Malé Hoste, maďarsky Kisvendég. Pôvodne patrila bánovi Bečendovi z rodu Hunt – Poznanovcov, od 16. storočia panstvu Topoľčany, od 17. storočia panstvu Továrniky. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou v obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1783. Obec Malé Hoste je súčasťou mikroregiónu Suchodolie.

 

Pozoruhodné udalosti

 

– stretnutie rodákov Malých Hostí,
– Festival Heligonkárov – koná sa každý rok – júl – august,
– Deň Suchodolia – koná sa každý rok – júl – august – v rámci obcí mikroregiónu Suchodolie.

Priority a projekty v rámci MAS

 

– vodovod,
– kanalizácia,
– cesty.

Kontakt

Teodor Rusnák
Malé Hoste 191
956 37 Zlatníky
+421 908 413 810
obec.malehoste@gmail.com