Členovia MAS
Bebran

 

Popis

 

Otvorené občianske združenie s právnou subjektivitou, ktoré vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Združenie je nezávislé na politických stranách a hnutiach. Cieľom činnosti je združovanie osôb so záujmom o slovenské ľudové kultúrne dedičstvo, najmä o piesne, tance, ľudovú slovesnosť a ľudové umelecké remeslá. Pri naplňovaní cieľa vyvíjajú členovia združenia činnosť spravidla vo vytvorených zložkách. Predmetom činnosti združenia je verejná prezentácia a zachovávanie slovenského kultúrneho dedičstva, najmä piesní, tancov a zvykoslovia a rozvoj speváckych, hudobných a tanečných interpretačných schopností a remeselných zručností členov združenia.

 

História

Založený 14. novembra 2012. Bebran – združuje ľudí so srdiečkom plným lásky k folklóru a tradičnej ľudovej kultúre, so zameraním na okolie Bánoviec a Ponitrie. Súbor sa zviditeľnil plagátmi a videami, ktoré vznikli v Uhrovskom podhradí v roku 2013. Prvýkrát sa súbor predstavil na tradičnom Bánovskom jarmoku s krátkym tanečným programom z oblasti Bánoviec a Ponitria až v roku 2014. Od roku 2014 súbor vzájomne spolupracuje s FSk Uhrovčan. V súčasnej dobe Bebran o. z. má za sebou viacero vystúpení a podujatí kde sa prezentovali tanečnou zložkou a remeselnou zložkou. Je nositeľom ľudovej tradície z oblasti Ponitria a Bánovecka. Bebran o.z. momentálne pôsobí pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša na sídlisku Dubnička v Bánovciach nad Bebravou. 

Bebran

Kontakt


Milan Belohorec
Námestie Ľ. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 905 195 435
www.bebran@azet.sk