Členovia MAS
Drienovec
OZ-Drienovec združenie priateľov ľudových tradícií

 

Popis

 

Drienovec, o.z. je zastrešovateľom samotného folklórneho súboru Drienovec, ktorý píše svoju históriu od roku 1976. Združuje nadšencov ľudovej kultúry. Spracováva folklór z oblasti Kšinnej, Myjavskej oblasti a z Dolného Liptova. V súčasnej dobe nacvičuje folklórny súbor Drienovec pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša na sídlisku Dubnička. Je pokračovateľom folklórneho hnutia v meste a jedným z popredných nositeľov ľudových tradícií v regióne Bánovecka.

 

História

 

Myšlienka, dať mladým ľuďom možnosť príjemne a užitočne stráviť svoj voľný čas, spoločensky sa vyžiť a nedovoliť, aby ľudová kultúra, zvyky a ľudové piesne a tance upadli do zabudnutia, bola podnetom k zrodu folklórneho súboru. Vznikol za podpory vedenia závodu TATRA. Prvýkrát sa súbor stretol s obecenstvom na odborárskej schôdzi v rekreačnom stredisku Striebornica a uviedol sa svojím krátkym programom. Postupne pribúdali verejné vystúpenia a s rozširovaním programu sa súbor dostáva viac do povedomia širšej verejnosti a jeho členovia získavajú čoraz väčšiu istotu a sebavedomie pri jednotlivých prezentáciách. Neskôr súbor svojím programom čoraz častejšie spestruje rôzne spoločenské podujatia v rámci bánovského regiónu a z niektorých príležitostných vystúpení sa stali tradičné. Počas doby svojho pôsobenia súbor nezabúda na spoločenské udalosti, spojené s jeho činnosťou a to jednotlivé výročia jeho založenia, pripomínané každých päť rokov. Osobitne treba spomenúť 15. výročie založenia, konané 29. 6. 1991, na ktorom sa súbor Tatrovák oficiálne premenoval na Folklórny súbor Drienovec. Za reprezentáciu mesta a kultúrnu činnosť v obvode a okrese mu primátor mesta Bánovce nad Bebravou udelil „Čestné uznanie“

 

Pozoruhodné udalosti

 

Od roku 2013 je súbor hrdým „krstným rodičom“ detského folklórneho súboru Cifrulienka z Dvorca.

 

Služby, hlavná činnosť

 

Hlavnou činnosťou je spracovanie a udržanie slovenských tradícií pre ďalšie generácie a prezentácia ľudovej kultúry. Zároveň sa snažíme o zmysluplné trávenie času našej mládeže a dospelých.

 

Priority a projekty v rámci MAS

 

Pokračovanie v histórii folklórneho hnutia v Bánovciach nad Bebravou, uchovávanie ľudových tancov a zvykov. V roku 2016 si bude súbor pripomínať 40. výročie založenia. Prioritou je pre nás príprava kvalitného programu, ktorý by sme radi odprezentovali aj verejnosti. Následne by bolo možné s programom aj cestovať a reprezentovať náš región. Aj keď máme nadviazanú spoluprácu s ľudovou hudbou Poluvská muzika, ktorá sa venuje spracovaniu hudobných materiálov z Ponitria a okolia, našou snahou je snaha o vytvorenie vlastnej ľudovej hudby.

S podporou MAS by sme radi pozdvihli úroveň programu k 40. výročiu obce, dostupnosť účinkovania folklórneho súboru v regióne.

Kontakt


Mgr. Kristína Medeková
Matice Slovenskej 1261/6-20
957 04 Bánovce nad Bebravou
+421 905 745 947

medekovakristina@gmail.com
drienovec@fsdrienovec.sk