Členovia MAS
Veľké Držkovce

 

História

 

Vznikli v roku 1976 zlúčením 3 obcí – Dolné Držkovce (1970, 400 obyvateľov), Čuklasovce (1970, 314 obyvateľov) a Horné Držkovce (1970, 213 obyvateľov). Obec Držkovce sa spomína už v roku 1232 ako osada Filipa, syna comesa Dezidera. V roku 1400 sa obec spomína ako Dersk. V roku 1426 sa spomínajú Dolné Držkovce ako Also Dersk, 1497 Draskovec, 1525 Derskocz, 1773, Dolné Drsskowcze. Maďarský názov obce sa ustálil v podobe Alsó Drskóc. Dolné Držkovce boli kuriálnou obcou zemianského rodu Držkovský (Drskóczy, Draskóczi). V 15. a 16. storočí sa rozčlenil na rôzne vetvy s priezviskami Kun, Laskár, Repa, Reštien, Ziho, Ruin, Vlk (Farkaš) a Kováč. Časť držkovských zemanov uprednostňovala naďalej priezvisko utvorené z prídomku – Držkovský, Drškóci, Derskóczy. Všetky spomínané priezviská už nepatrili len pôvodnému rodu, ale aj rodinám, ktoré sa do Dolných Držkoviec priženili.

V roku 1598 mali Dolné Držkovce 22 šľachtických domov, v roku 1828 mali 20 domov a 219 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V 16. a 17. storočí je doložené pestovanie viniča. V roku 1673 v obci žili aj hrnčiarské a kožušnícke rodiny. Doplnkovým zamestnaním obyvateľov bolo v 17. a 18. storočí vtáčnictvo – chytanie a predaj lesného a poľného vtáctva. V 17. a 18. storočí v obci žili alebo vlastnili majetky ďalšie šľachtické rodiny, napr. Kurtdy, Krajcsi, Toman, Szakallos, Schurmann, Morvay, Dohnány. V starej zemianskej kúrii sa narodili Ľudovít (1830) a Mikuláš (1824) Dohnányovci – spolupracovníci Ľudovíta Štúra.

Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá sa v obci narodila, bol nitriansky arcibiskup Dr. Karol Kmeťko (1875). Na území obce sa nachádzajú kultúrne pamiatky. Na bývalom notárskom dome je umiestnená pamätná tabuľa bratom Ľudovítovi a Mikulášovi Dohnánymu – štúrovcom a kultúrnym dejateľom a prvému slovenskému arcibiskupovi Dr. Karolovi Kmeťkovi. Ďalej je tu kostol sv. Cyrila a Metoda (1931) a bývalý notársky dom.

 

Kontakt

Ing. Marián Čerňanský
Veľké Držkovce 212
956 54 Veľké Držkovce
+421 908 782 528
obecvelkedrzkovce@gmail.com