Členovia MAS
VICTORIA & VNL,o.z.

 

Popis

 

Cieľom združenia je poskytovanie pomoci predčasne narodeným deťom a zdravotne postihnutým deťom z dôvodu vývojového poškodenia mozgu alebo detskou mozgovou obrnou, ich rodičom a ďalším členom ich rodín a priateľom, získavanie a poskytovanie zdravotných a rehabilitačných pomôcok pre takéto deti, získavať finančné prostriedky na liečebné a rehabilitačné pobyty a operácie na území Slovenskej republiky i v zahraničí. Plnením týchto cieľov chce združenie prispieť k skvalitneniu života takýchto osôb a ich rodín, aby sa dokázali čo najlepšie začleniť do spoločenského života. Cieľom združenia je tiež poskytovanie pomoci ďalším osobám so zdravotným postihnutím a sociálne znevýhodneným osobám a ich rodinám a tiež realizácia spoločných projektov so zdravou populáciou.

Kontakt


PhDr. Mária Varhaníková
Malá Hradná 1
956 54 Malá Hradná

+421 911 735 270
m.varhanikova@azet.sk