Členovia MAS
Brezolupy

 

Popis

 

Obec Brezolupy sa rozprestiera v juhovýchodnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Od okresného mesta je vzdialená 7 km. Leží v severovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Kataster obce predstavuje 450 ha.
Súčasťou obce Brezolupy je časť obce Jerichov, spolu má obec do 500 obyvateľov.
Centrom spoločenských udalostí, kultúrnych podujatí a vôbec verejného života v našej obci je budova kultúrneho domu a obecného úradu. V sále sa môžu usporiadať plesy, zábavy, svadby, rodinné oslavy i rôzne spoločenské podujatia spojené so stravovaním. V obci je dostatok príležitostí na oddych, hubárčenie a rekreačnú turistiku. Neďaleko obce sa nachádza chatová oblasť, kde je vodná nádrž, ktorá poskytuje možnosť rybolovu. V Brezolupoch máme k dispozícii moderný športový areál. toto zariadenie je ideálne na vyplnenie voľného času pre rôzne vekové kategórie. Súčasťou športového areálu je futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko na tenis, basketbal, nohejbal a volejbalové ihrisko. Pre najmenších je k dispozícií detské ihrisko s pieskoviskom, domček so šmýkačkou a hojdačky. Tiež sa tu nachádza vonkajšie ohnisko s posedením a väčší drevený altánok s možnosťou ozvučenia a osvetlenia.

História

 

Brezolupy majú bohatú históriu siahajúcu do obdobia Veľkomoravskej ríše. Potvrdili to archeologické vykopávky v roku 1935, ktoré vykonal Vojtech Budinský – Krička. Neďaleko lesnej cesty spájajúcej Brezolupy s Miezgovcami boli objavené staroslovanské mohyly. V hĺbke asi 25 cm pod úrovňou okolia boli odkryté dva kostrové hroby orientované hlavou na západ. Okrem tiel sa v hroboch nachádzali zlomky železnej ocieľky a nožíka, časti spáleného dreva, tehloviny, črepy z nádob. Brezolupské mohyly možno zaradiť do 8. a 9. storočia.
Prvá písomná zmienka o obci sa datuje od roku 1294, keď patrila pod Uhrovský hrad. V roku 1323 sa obec spomína pod oficiálnym názvom terra Brezolup. ktorú spravovala kráľovská komora, keďže patrila panovníkovi – bratislavskému grófovi Stiborovi zo Stiboríc. Najbližší záznam je z roku 1470, kedy boli do roku 1559 vo vlastníctve rodiny Podmanických. Od roku 1838 sa stala obec majetkom bankárskej rodiny gréckeho pôvodu Šimona Sinu. V roku 1910 celé bánovské panstvo rozpredali jednotlivcom. Obec mala v tom čase 322 obyvateľov.

Kontakt

Iveta Rosová
Brezolupy 63
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 903 537 261
brezolupyocu@gmail.com