Členovia MAS
Otrhánky

 

Popis

 

Obec je od roku 1991 samostatná. Obecný úrad sídli v budove bývalej školy. počet obyvateľov: 407, z toho muži 203, žien 204. Rozloha: 150ha.

História

 

Prvá nepriama písomná zmienka o Otrhánkach pochádza z r. 1193. Podľa názoru historikov sa v tomto roku delil pôvodne zrejme veľmi veľký chotár obce Ostratice, presnejšie však azda majetkový komplex šľachticov z Ostratíc, z územia ktorého sa neskôr vykrojil i chotár Otrhánok, nazývaných kedysi aj Hornými Ostraticami.
Obec sa spomína v roku 1598 ako Otrhane Ztrece, doložená je z roku 1720 ako Rongyos Stricze, z roku 1773 ako Otrhané Ostraticze, z roku 1808 ako Otrhánky, maďarsky Eszterce, Rongyossztrice. Obec patrila zemianskym rodinám Ostratickovcov. V roku 1598 mala 21 domov, všetko zemianske, v roku 1720 mala 5 daňovníkov, v roku 1784 mala 22 domov, 24 rodín a 116 obyvateľov, v roku 1828 mala 16 domov a 219 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. V roku 1960 bola obec pričlenená k obci Haláčovce. Neskôr sa však odlúčila.

 

Pozoruhodné udalosti

 

Posedenie pri vatre a oslava dňa víťazstva nad fašizmom (8.5.).

Kontakt

Ján Strempek
Otrhánky 9
956 55 Veľké Chlievany
+421 915 379 929
starosta@otrhanky.sk