Členovia MAS
HODOČU

 

Popis

 

Občianske združenie (OZ) HODOČU vzniklo vo februári 2009, registráciou na Ministerstve vnútra. Naša hlavná činnosť zahŕňa organizovanie aktivít na zatraktívnenie života na vidieku, zapájanie občanov, jednotlivcov, podnikateľských subjektov, orgánov verejnej správy a iných združení do života a rozvoja obce Veľké Držkovce. Názov HODOČU je odvodený od začiatočných dvoch písmen všetkých troch častí obce Veľké Držkovce, ktorá pozostáva z Dolných Držkoviec, Horných Držkoviec a Čuklasoviec.

 

Pozoruhodné udalosti

Súčasťou OZ Hodoču je ochcotnícke divadlo, ktoré od roku 2007 naštudovalo a odohralo tieto divadelné hry:
3x Svadba,
Trampoty s láskou,
Šťastie,
Susedy,
Kamenný chodníček,
Svadobný závoj,

Od roku 2009 organizácia poriada podujatie Držkovská držka – Majstrovstvá vo varení držkovej polievky.

 

Služby, hlavná činnosť

Organizovanie aktivít na zatraktívnenie života na vidieku, kultúrno spoločenské podujatia, brigády – skrášľovanie obce, propagácia obce

 

Priority a projekty v rámci MAS

– zlepšovať voľno – časové a kultúrne podmienky v regióne,
– zapájať občanov do miestneho rozvoja,
– propagácia obce v rámci okresu/kraja/Slovenska,
– rozvoj cestovného ruchu a s ním spojených služieb.

Obnova a rozvoj obce.

Kontakt


Ing. Stanislav Varényi
Horné Držkovce 159
956 54 Veľké Držkovce
+421 903 287 309
hodocu@gmail.com