Členovia MAS
Ľutov

 

Popis

 

Obec leží na styku severovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a južného výbežku Strážovskej hornatiny, na hornom toku ľavostranného prítoku Bebravy. Obec sa spomína v r. 1389 ako Ľutov. Ľutov je členom mikroregiónu Bánovecko, ktorý vznikol v r. 2003 a združuje pätnásť obcí a mesto Bánovce nad Bebravou. Taktiež je členom združenia MAS Bebrava od jej založenia, od roku 2014. V roku 2015 obec Ľutov eviduje 156 obyvateľov.

História

 

Obec sa spomína v r. 1389 ako Ľutov. Obec patrila panstvu Uhrovec. V r. 1555 sa spomína v obci Rybník. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Za 1. ČSR tu bolo vyspelé ovocinárstvo, značná časť obyvateľov odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce. Počas SNP sa obyvatelia zapojili do SNP a podporovali partizánske skupiny pôsobiace v okolitých horách. V minulosti rozšírený chov oviec a chov dobytka využilo miestne JRD na zriadenie fariem. Za socializmu pracovala väčšina obyv. v priemyselných podnikoch Tatra, Zornica /ženy/ a Preglejka v Bánovciach nad Bebravou. Časť mladých obyvateľov sa z obce Ľutov v období 70-80 tych rokov 20.storočia sťahovala do mesta Bánovce nad Bebravou. V obci sa nachádza i kultúrna pamiatka – zvon v drevenej zvoničke z roku 1763.

 

Priority a projekty v rámci MAS

1. Vybudovanie cyklotrasy medzi obcami Ľutov, Prusy, Dubnička,
2. Oprava obecnej zvonice z roku 1763 a následné zrealizovanie náučného chodníka k nej,
3. Vybudovanie Info – tabúľ po obci.

 

Kontakt

Ing. Marian Korbel
Ľutov 26
957 03 Bánovce nad Bebravou
+421 905 545 644
starosta@lutov.sk