Členovia MAS
Zlatníky

 

Popis

 

Obec Zlatníky sa nachádza pod východnými svahmi a úbočiami Považského Inovca, na začiatku tzv. Suchej doliny. Leží v západnej časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Stredom obce tečie potok Livina, prevažnú časť katastrálneho územia tvoria lesné pozemky výmera k.ú. je 5044 ha, nadmorská výška v strede obce je 270 mnm. Susedí s obcami Malé Hoste, Podhradie, Prašice, Nemečka, Selec, Kálnica, Hôrka nad Váhom, Cimenná a Dubodiel.

História

 

Prvá zachovaná písomná zmienka o obci pochádza z roku 1390 kde sa v donačnej listine uvádza, že súčasťou hradného panstva Topoľčany bola ja dedina Zlatníky spolu s baňou na zlato. Šľachtici zo Sečian sa na svojom panstve trvalo nezdržiavali a jeho správu zverovali do rúk kastelánov a hospodárskych úradníkov. Nový majitelia však mali záujem aby sa v Zlatníkoch aj naďalej ťažilo zlato. V roku 1459 došlo k deľbe Topoľčianskeho panstva na dve rovnocenné polovice ,od tohto času mali aj Zlatníky dvoch zemepánov a tento stav trval až do konca 16. storočia. V obci jestvovala sklárska huta a tri mlyny, úzkorozchodná železnica spájajúca Zlatníky s Topoľčanmi- zanikla v 60 rokoch minulého storočia.

 

Priority v rámci MAS

 

– budovanie agroturistiky, cyklotrás a značených turistických chodníkov,
– rekonštrukcia školských zariadení, detských ihrísk.

Projekty v rámci MAS

 

– rekonštrukcia základnej školy,
– oddychové zóny, detské ihriská.

Kontakt

Ing. Erik Števula
Zlatníky 42
956 37 Zlatníky
+421 904 858 444
obec@zlatniky.sk