Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022.

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022. V rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 21. Apríla 2022, 17:00 hod. SEČ.

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831.

Termín predkladania návrhov do 21. apríla 2022, 17:00 hod. (stredoeurópskeho času)

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022.

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022. V rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 21. Apríla 2022, 17:00 hod. SEČ.
 

Európska Komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov JEDNODUCHÝCH PROGRAMOV a KOMBINOVANÝCH PROGRAMOV v rámci informačných a propagačných akcií, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014, ktorých cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva Únie. Na zabezpečenie bezproblémového fungovania uvedeného právneho rámca Európska komisia prijala delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1829 a pravidlá jeho uplatňovania sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1831.

Termín predkladania návrhov do 21. apríla 2022, 17:00 hod. (stredoeurópskeho času)