Predseda ZMOS privítal Mareka Čepka, nového generálneho riaditeľa PPA, ktorý prijal pozvanie na zasadnutie online rokovania Rady ZMOS, aby spolu s jej členmi otvoril viaceré témy

AKTUALITY

ZMOS - Rozvoj vidieka a Miestne akčné skupiny

Predseda ZMOS privítal Mareka Čepka, nového generálneho riaditeľa PPA, ktorý prijal pozvanie na zasadnutie online rokovania Rady ZMOS, aby spolu s jej členmi otvoril viaceré témy týkajúce sa Miestnych akčných skupín a problémov, s ktorými sa primátori a starostovia stretávajú pokiaľ sa jedná o komunikáciu s PPA. Ide predovšetkým o neprimerane zdĺhavé administratívne procesy, viaznucu komunikáciu, nepreplácanie žiadostí o platby v niektorých prípadoch viac ako rok. 

Generálny riaditeľ v rámci diskusie predstavil zmeny, ku ktorým bolo potrebné pristúpiť v PPA a prisľúbil konštruktívnu komunikáciu zo strany agentúry voči samosprávam, taktiež zjednodušenie procesov a posilnenie odborníkov v agentúre, aby sa do budúcna odstránili problémy, ktoré aktuálne v PPA sú.

Riaditeľka sekcie IROP Adrianou Červeňová z MIRRI SR pokračovala v téme podpory vidieka v kontexte regionálneho rozvoja a dotkla sa predovšetkým témy preplácania platieb z projektov IROP, aktuálnemu stavu hodnotenia zostávajúcich 96 žiadostí. Pozitívnou správou pre všetkých bola informácia o tom, že snahou rezortu je do konca marca 2024 zabezpečiť vyplatenie všetkých žiadostí, ktoré evidujú.

Celý článok nájdete TU: https://www.zmos.sk/rozvoj-vidieka-a-miestne-akcne-skupiny-boli-temou-online-zasadnutia-rady-zmos-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava