Súčasťou kolektívu MAS Bebrava za posledné štyri roky bol aj žiak duálneho vzdelávania obchodnej akadémie Maťko.

MAS Bebrava

Maturity nášho dualistu

Súčasťou kolektívu MAS Bebrava za posledné štyri roky bol aj žiak duálneho vzdelávania obchodnej akadémie Maťko. Ten bol počas tohto obdobia mentorovaný inštruktorom duálneho vzdelávania Ing. Mariánom Bakitom, MBA. Učením a zodpovednosťou k práci žiak prispieval k chodu kancelárie MAS. Úspešným zvládnutím maturitnej skúšky, ktorej sme boli súčasťou, tak končí svoju pôsobnosť v MAS Bebrava. Prajeme mu veľa šťastia na jeho ďalšej ceste a veríme, že sa MAS čoskoro opäť zapojí do projektu duálneho vzdelávania.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava