MAS Bebrava vyhlásila 2 výzvy v rámci OP PRV SR 2014-2022 pre podopatrenia 7.2 a 7.4. Výzvy sú určené predovšetkým pre žiadateľov, ktorými sú obce z nášho územia.

Pre viac informácií o Výzvach MAS klikajte TU alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Aktuálne vyhlásené výzvy MAS Bebrava

 

Pre viac informácií o Výzvach MAS klikajte TU alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.