MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5. Viac informácií na stránke v sekcii „Dokumenty“.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA Č. 08 MAS_095/OH/2023

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.3Podpora na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/OH/2023 nájdete TU alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.