VÝZVY na odborných hodnotiteľov

 

Výzva č. 08 MAS_095/OH/2023 na odborných hodnotiteľov 6.3

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 6.3

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 6.3 – Podpora na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Výzva spolu s prílohami na stiahnutie TU.

 

Výzva č. 07 MAS_095/OH/2023 na odborných hodnotiteľov 4.1

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 4.1

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Výzva spolu s prílohami na stiahnutie TU.

 

Výzva č. 06 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov 7.5

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 7.5

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 6/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 05 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov 7.4

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 7.4

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260,
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 6/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 04 MAS_095/OH/2020 na odborných hodnotiteľov 7.2

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 7.2

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260,
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 6/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 03 MAS_095/OH na odborných hodnotiteľov 7.5

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 7.5

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260,
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 6/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 02 MAS_095/OH na odborných hodnotiteľov 7.4

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 7.4

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260,
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 6/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose

 

Výzva č. 01 MAS_095/OH na odborných hodnotiteľov 7.2

 

Výzva na odborných hodnotiteľov MAS Bebrava 7.2

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Uchádzači môžu žiadať o poskytnutie informácií prostredníctvom:
e-mailovej adresy: koordinator@masbebrava.sk
tel. čísla: 0902 073 260,
na adrese: MAS Bebrava, Nám. Ľ.Štúra 6/6, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Životopis vo formáte EU PASS nájdete na web stránke: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sk/cv/compose