Nadácia ZSE vyhlásila výzvu Fotovoltické riešenia na strechy.

Komu je určené riešenie ZSE Fotovolt?

Pre domácnosti žijúce v rodinných domoch na území celého Slovenska, ktoré si chcú vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu. Dokážu ním šetriť energiu, financie i životné prostredie.

Je toto riešenie použiteľné aj pre firmy alebo inštitúcie?

Riešenia ZSE Fotovolt Štandard sú vhodné predovšetkým pre domácnosti. Pre firmy a inštitúcie máme individuálne ponuky na mieru.

Je možné inštalovať riešenie ZSE Fotovolt aj na bytovom dome?

Nie, keďže riešenie inštalované pre bytový dom by nebolo možné pripojiť do distribučnej siete.

Aká je vhodná veľkosť a orientácia strechy? Môžem riešenie ZSE Fotovolt inštalovať aj na rovnú strechu?

Minimálna veľkosť plochy strechy je 15 m2 pri šikmej streche a 24 m2 pri rovnej streche. Riešenie je teda vhodné aj pre rovnú strechu. Ideálna orientácia je juh, ale vyhovujúca orientácia je aj juhovýchod či juhozápad.

Je možné využiť príspevok z programu Zelená domácnostiam?

Áno, pomôžeme vám s vybavením finančného príspevku, pripravíme podklady a podáme žiadosť. Prijímanie žiadostí o finančný príspevok na fotovoltické panely do zásobníka žiadostí v roku 2022 bolo spustené 13. 6. 2022. Výška finančného príspevku pre Fotovoltické riešenie pre rok 2022 je vo výške maximálne 1 500 €. ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov pre projekt Zelená domácnostiam.

Podať žiadosť môžete do 30.11.2022.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadácia ZSE vyhlásila výzvu Fotovoltické riešenia na strechy.

Komu je určené riešenie ZSE Fotovolt?

Pre domácnosti žijúce v rodinných domoch na území celého Slovenska, ktoré si chcú vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu. Dokážu ním šetriť energiu, financie i životné prostredie.

Je toto riešenie použiteľné aj pre firmy alebo inštitúcie?

Riešenia ZSE Fotovolt Štandard sú vhodné predovšetkým pre domácnosti. Pre firmy a inštitúcie máme individuálne ponuky na mieru.

Je možné inštalovať riešenie ZSE Fotovolt aj na bytovom dome?

Nie, keďže riešenie inštalované pre bytový dom by nebolo možné pripojiť do distribučnej siete.

Aká je vhodná veľkosť a orientácia strechy? Môžem riešenie ZSE Fotovolt inštalovať aj na rovnú strechu?

Minimálna veľkosť plochy strechy je 15 m2 pri šikmej streche a 24 m2 pri rovnej streche. Riešenie je teda vhodné aj pre rovnú strechu. Ideálna orientácia je juh, ale vyhovujúca orientácia je aj juhovýchod či juhozápad.

Je možné využiť príspevok z programu Zelená domácnostiam?

Áno, pomôžeme vám s vybavením finančného príspevku, pripravíme podklady a podáme žiadosť. Prijímanie žiadostí o finančný príspevok na fotovoltické panely do zásobníka žiadostí v roku 2022 bolo spustené 13. 6. 2022. Výška finančného príspevku pre Fotovoltické riešenie pre rok 2022 je vo výške maximálne 1 500 €. ZSE Energia, a.s., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov pre projekt Zelená domácnostiam.

Podať žiadosť môžete do 30.11.2022.

Viac informácií nájdete TU.