Nadácia 365 v spolupráci s Komenského inštitútom zlepšuje školstvo v regiónoch.

Programom podporujeme tých, ktorí sú dôležitou silou vzdelávania – našich učiteľov. Chceme im ponúknuť možnosti, ako pracovať so žiakmi a študentmi inak – prihovárať sa im moderným jazykom, vedieť ich zaujať novými inovatívnymi postupmi a vyučovacími metódami.

Projekt sa presúva naprieč regiónmi celého Slovenska

Grant pre zapojených učiteľov je 2 000 €

Kto môže o grant požiadať?

Učitelia, ktorí realizujú aspoň dva workshopy.

Základné informácie o projekte:
  • projekt sa presúva naprieč regiónmi celého Slovenska – prvý ročník sa konal v Banskobystrickom kraji, druhý prebiehal v Nitrianskom kraji, aktuálny ročník sa realizuje v Prešovskom kraji,
  • pedagógom predstavuje inovatívne techniky učenia,
  • učitelia, ktorí absolvujú aspoň dva workshopy, môžu požiadať o grant vo výške 2 000 eur na realizáciu projektu zmeny v svojej škole,
  • príspevok z grantu získava 5 škôl a okrem toho je každej z nich pridelený aj skúsený mentor, odborník z oblasti školstva, ktorý spolupracuje s Komenského inštitútom a bude ich usmerňovať pri realizácii projektu.

Pre kompletné znenie výzvy kliknite SEM.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Nadácia 365 v spolupráci s Komenského inštitútom zlepšuje školstvo v regiónoch.

Programom podporujeme tých, ktorí sú dôležitou silou vzdelávania – našich učiteľov. Chceme im ponúknuť možnosti, ako pracovať so žiakmi a študentmi inak – prihovárať sa im moderným jazykom, vedieť ich zaujať novými inovatívnymi postupmi a vyučovacími metódami.

Projekt sa presúva naprieč regiónmi celého Slovenska

Grant pre zapojených učiteľov je 2 000 €

Kto môže o grant požiadať?

Učitelia, ktorí realizujú aspoň dva workshopy.

Základné informácie o projekte:
  • projekt sa presúva naprieč regiónmi celého Slovenska – prvý ročník sa konal v Banskobystrickom kraji, druhý prebiehal v Nitrianskom kraji, aktuálny ročník sa realizuje v Prešovskom kraji,
  • pedagógom predstavuje inovatívne techniky učenia,
  • učitelia, ktorí absolvujú aspoň dva workshopy, môžu požiadať o grant vo výške 2 000 eur na realizáciu projektu zmeny v svojej škole,
  • príspevok z grantu získava 5 škôl a okrem toho je každej z nich pridelený aj skúsený mentor, odborník z oblasti školstva, ktorý spolupracuje s Komenského inštitútom a bude ich usmerňovať pri realizácii projektu.

Pre kompletné znenie výzvy kliknite SEM.