Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 21. 2. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený od 21. 2. 2022. Žiadateľ/ka je povinný/á podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).